tổng hợp đề thi nguyên lí II - hvtc

xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979
Đề 1:
Câu 1:
Hai phương pháp sx giá trị thặng dư? Giá trị thặng dư siêu ngạch? Chỉ ra điểm khác nhau giữa giá trị thặng dư siêu ngạch và giá trị thặng dư tương đối?
Câu 2:
Phân tích nội dung của cách mạng XHCN?
Câu 3:
Quan hệ giữa lượng lợi nhuận và lượng gia trị thặng dư có những trường hợp nào? Giải thích ngắn gọn tại sao?


Đề 2:
Câu 1: Lịch sử ra đời, bản chất chức năng và các phương tiện lưu thông của tiền tề.
Câu 2: Khái niệm cách mạng XHCN, nguyên nhân của CMXHCN
Câu 3: Vì sao trong cùng một xã hội lợi nhuận và giá trị thặng dư bằng nhau


Đề 3:
Câu 1. tích tụ và tập trung tư bản, cấu tạo hữu cơ của tb.
Câu 2. tỉ suất lợi nhuận và các nhân tố ảnh hưởng.
Câu 3. điều kiện nào quan trọng nhất quy định gccn.


Đề 4:
Câu 1: hàng hóa sức lao động? phân tích 2 đk để sll thành hàng hóa
Câu 2: phân tích 2 chức năng đầu của tiền
Câu 3: CM XHCN có nhiệm vụ xóa bỏ tư hữu nói chung hay ko??


Đề 5:
Câu 1: Lịch sử ra đời, bản chất chức năng và các phương tiện lưu thông của tiền tề.
Câu 2: Khái niệm cách mạng XHCN, nguyên nhân của CMXHCN
Câu 3: Vì sao trong cùng một xã hội lợi nhuận và giá trị thặng dư bằng nhau


Đề 6:
Câu 1: Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư ? Giá trị thặng dư siêu ngạch? so sánh giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch?
Câu 2: phân tích nội dung cơ bản của CMXHCN?
Câu 3: lượng lợi nhuận so lượng giá trị thặng dư có những trường hợp nào xảy ra?giải thích ngắn gọn vì sao?


Đề 7:
Câu 1: Lịch sử ra đời, bản chất chức năng và các phương tiện lưu thông của tiền tề.
Câu 2: Khái niệm cách mạng XHCN, nguyên nhân của CMXHCN
Câu 3: Vì sao trong cùng một xã hội lợi nhuận và giá trị thặng dư bằng nhau


Đề 8:
Câu 1. lịch sử ra đời, bản chất và chức năng phương tiện chức năng thước đo giá trị của tiền tệ
Câu 2. trình bày nội dung và bản chất thời kì quá độ từ cntb lên cnxh
Câu 3. khi nhà tb trả giá cả thấp hơn giá trị hàng hóa thì có thu đc lợi nhuận k?vì sao
 
Quay lại
Top