Câu hỏi thi nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mac - lenin 2 - có đáp án

xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979
câu 1. Hai thuộc tính của hàng hoá, tính chất 2 mặt của lao động sản xuất hàng hoá,lượng giá trị của hàng hoá.

câu 2. Nội dung, tác dụng của quy luật giá trị. Sự biểu hiện của quy luật giá trị trong các giai đoạn phát triển của CNTB

câu 3. Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư: TB bất biến, TB khả biến, TB cố định, TB lưu động.

câu 4. Bản chất và các hình thức địa tô TBCN

câu 5. Các đặc điểm kinh tế cơ bản của CNTB độc quyền

câu 6. Nguyên nhân hình thành và những biêu hiện của CNTB độc quyền nhà nước.

câu 7. Khái niệm giai cấp nhân dân, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

câu 8. Khái niệm cách mạng XHCN, nguyên nhân và nội dung cách mạng xã hội chủ nghĩa.

câu 9. Tính tất yếu khách quan, nội dung và nguyên tắc cơ bản của liên minh giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.

câu 10. Khái niệm và chức năng, nhiệm vụ của nhà nước XHCN.

câu 11. Khái niệm dân tộc, những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác trong việc giải quyết vấn đề dân tộc.

câu 12. Khái niệm tôn giáo, nguyên nhân hình thành tôn giáo, các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩ Mác Lê Nin trog việc giải quyết vấn đề dân tộc.
 

Đính kèm

Còn đây là 35 câu hỏi và đáp án chi tiết nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mac - lenin 2


Nó ở định dạng PDF. Anh em chỉ có thể xem, chịu khó đánh máy lại vậy.
Mình cũng gửi kèm bản DOCX. Chuyển từ PDF sang. Nhưng bị lỗi FONTS. Ai có thời gian rãnh rỗi Convert lại cho mọi người nha.
 

Đính kèm

Nghe nói có 3 mác hả? Mác 1-2 rồi 3 nữa, Điên đầu vs môn này :KSV@07:
 
×
Top Bottom