Tổng hợp đề thi nguyên lý I - hvtc

xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979Khóa 9, buổi sáng, năm 2008, thời gian 120'


Câu 1: Anh (chị) hãy trình bày cặp phạm trù cái chung - cái riêng. Cho 3 ví dụ và phân tích ví dụ.

Câu 2: Nước ta đang trong thời kỳ phát triển, đổi mới kinh tế, đồng thời đổi mới hệ thống chính trị. Bằng kiến thức đã học, áp dụng kiến trúc thượng tầng và cơ sở hạ tầng, anh (chị) hãy chứng minh. Cho 2 ví dụ.
Đề thi TRIẾT của KH9_A2 [7/1/09]

Câu 1: Nước ta đang trong quá trình xây dựng XHCN, tuy nhiên những hiện tượng tiêu cực: Tham nhũng, hách dịch, tham ô...Vẫn xuất hiện trong xã hội
-A/c hiểu thế nào về hiện tượng trên qua việc phân tích nội dung cặp phạm trù "bản chất &h iện tượng". Nêu 2 ví dụ phân tích minh họa.

Câu 2: Đại Hội Đảng lần 9 khẳng định nhà nước ta là nhà nước XHCN, nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Bằng kiến thức triết học về nhà nước (bản chất & chức năng). Hãy phân tích nội dung và cơ sở khoa học của luận điểm đó. Lấy 2 ví dụ phân tích và minh họa.
Đề thi chiều ngày 8/1/2009 lớp KH9A8:

Câu 1: Nêu và phân tích nhận thức chân lý, nhận thức hiện thực khách quan? Ý nghĩa phương pháp luận? Lấy 2 ví dụ phân tích, minh họa.

Câu 2: Sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là nội dung cơ bản của CN Mac-Lenin. Hãy nêu và phân tích cơ sở khoa học nội dung này, lấy 3 ví dụ phân tích, minh họa. Ý nghĩa hoạt động thực tiễn, lấy 3 ví dụ phân tích, minh họa.
Đề thi khóa 10 buổi sáng năm 2009


Câu 1: Trình bày cơ sở lí luận của các quan điểm toàn diện; quan điểm lịch sử - cụ thể.
Lấy ví dụ về sự vận dụng các quan điểm ấy trong nhận thức hoặc hoạt động thực tiễn.

Câu 2 : Phân tích quan điểm của CMNXH KH về đặc trưng cơ bản của xã hội XHCN và sự vận dụng sáng tạo của Đảng cộng sản Việt Nam vào thời kỳ đổi mới./.
Vấn đáp cuối kỳ Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - LêNin

Hà Nội, lớp Kh10A4 tháng 01 năm 2010​

Mã đề 9
Phân tích nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. Ý nghĩa phương pháp luận trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn.

Mã đề ?
Tại sao nói hàng hoá sức lao động là điều kiện để chuyển hoá tiền thành tư bản?

Mã đề 45
Tiền tệ là gì? Tại sao nói tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của các hình thái giá trị hàng hoá?

Mã đề 20
Phân tích luận điểm: Sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên?

Mã đề 12
Cái chung & cái riêng? Ý nghĩa phương pháp luận trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn.

Hình thức thi: Bốc 2 mã đề, chọn 1 trong 2 mã đề mà bạn cảm thấy hợp nhất. Bốc mã đề thứ 3 trừ 1 điểm

Kinh nghiệm cá nhân: (lớp 80 sinh viên)
MSSV từ 01 - 20 : chủ yếu đề Triết Học
MSSV từ 21 - 40: chủ yếu đề Kinh Tế Chính Trị
MSSV từ 41 - 60: đề Triết Học là chính + 1 ít Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (Không rõ ràng lắm)
MSSV còn lại: đề Kinh Tế Chính Trị (Không rõ ràng lắm)Kiểm tra giữa kỳ Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - LêNin

Thầy Công, lớp Kh10A4 năm 2009​


Cho 3 ví dụ cụ thể, bạn hãy cho biết mối quan hệ biện chứng giữa vật chất & ý thức?

Đề thi hết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (buổi chiều) KS11 - 16-02-2011

Câu 1: Phân tích nguồn gốc, bản chất của Ý thức theo quan điểm của Triết học Mac-Lenin ? Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận trong hoạt động thực tiễn.
Câu 2: Phân tích khái niệm, nguyên nhân, nội dung của Cách mạng Xã hội chủ nghĩa. Vì sao nói cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng triệt để nhất so với các cuộc cách mạng trước trong lịch sử .
Nguồn: http://www.hanhchinh.com.vn
 
Đề thi môn Triết ĐH Thương Mại ngày 31/05/2012​Đề thi Triết Khoa T​


Câu 1: tư bản thương nghiệp trong chủ nghĩa tư bản là j? Phân tích mối quan hệ giữa tư bản thương nghiệp và tư bản công nghiệp.
Câu 2: Tư bản tài chính là j? phân tích nguyên nhân hình thành tư bản tài chính và tác đụng của nó đối với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
Câu 3: Nội dung và ohương thức xây dựng nền văn hóa XHCN
Câu 4: Bài tậpĐề thi Triết khoa F


Câu 1: TBBB,TBKB,TBLD,TBCD là gì, nêu co sở phân chia và ý nghĩa của sự phân chia
Câu 2 : Bản chất và chức năng của tiền tế
Câu 3: nội dung của thời kì quả độ lên chủ nghĩa xã hội


đề 15
1: tư bản thương nghiệp và tác đông và mối qh tới tư bản công nghiệp
2: khái niệm tư bản tài chính và tác động tới nền kinh tế
3: nội dung và phương thức của xây dựng văn hóa xhcn
 
Đề thi Nguyên Lý I - Học Viện Tài Chính


Đề 1:
Câu 1:
1, là nêu mối quan hệ biện chững cái riêng-cái chung
2,hình bình hành là cái chung hay cái riêng
Câu 2:
1.là nêu mqh biện chứng giữa QHSX và LLSX
2.Trong các nhân tố sau nhân tố nào quyết định tốc độ phát triển xã hội.


Đề 2:
Câu 1: Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả. Ý nghĩa phương pháp luận của nó. Có vật chất đầu tiên không?
Câu 2: Nêu nguyên lí của sự phát triển và ý nghĩa phương pháp luận của nó. Vì sao sự pháp triển không theo đường thẳng?


Đề 3:
1, Nêu mối liên hệ phổ biến. Trong nghiên cứu có thể hiểu hết được bản chất của đối tượng nghiên cứu hay không? Giải thích.
2, Thực tiễn và vai trò của thực tiễn với nhận thức. Vì sao thực tiễn là tiêu chuẩn cao nhất?


Đề 4:
Câu 1: mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức? ý nghĩa phương pháp luận? H2O đâu là hình thức đâu là nội dung?
Câu 2: phân tích định nghĩa vật chât của lenin? ý nghĩa phương pháp luận? trung tâm của đĩnh nghĩa là cái gì?
phạm trù triết học, thực tại khách quan, cảm giác. phản ánh


Đề 5:
Câu 1: Phân tích nội dung quy luật mâu thuẫn và ý nghĩa phương pháp luận. Cho rằng mọi mâu thuẫn đều là cơ sở của sự phát triển, đúng hay sai?
Câu 2: Phân tích nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Yếu tố nào quyết định sự phát triển của lực lượng sản xuất: trình độ quản lý, trình độ phân công lao động xã hội, quy mô sản xuất và quy mô...(quên rồi)


Đề 6:
Câu 1: Phân tích mối quan hệ chất_lượng.Ý nghĩa ppl?
Khái niệm nào sau đây phản ánh mối quan hệ giữa chất và lượng,tại sao:độ,điểm nút,bước nhảy
Câu 2: Phân tích kết cấu hình thái kinh tế-xã hội và quá trình phát triển lịch sử tự nhiên của hình thái kinh tế xã hội?
Vì sao có thể khẳng định xét đến cùng,sự vận động của xã hội do LLSX quy định??


Đề 7:
1.nêu nguyên lý mối liên hệ phổ biến. Ý nghĩa pp luận. 2 sự vật ở không gian và thời gian khác nhau có liên hệ vs nhau ko? vì sao
2. Thực tiễn và các hình thức của thực tiễn. Tại sao việc kiểm tra chân lý bằng hoạt động thực tiễn ko chỉ thực hiện bằng 1 lần


Đề 8:
1. Nêu nguyên lý về sự phát triển. yn pp luận.Tại sao sự phát triển ko theo 1 đường thẳng.
2. Về chân lý. Có chân lý vĩnh cửu ko?
 
Đề cải thiên thi ngay 30/10/2011 - HVTC​

Câu 1: Mối quan hệ biện chứng cái riêng và cái chung. Tại sao không thể áp dụng kinh nghiệm của người khác một cách máy móc?

Câu 2: Biện chứng giữa lức lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Yếu tố nào quan trọng nhất. lllsx . quan he xa hoi, nha nuoc
 
bạn xuan hung học AOF à ;)
 
Quay lại
Top