phân tích nét sáng tạo về bản chất nhà nước

  1. xuanhung_xd9

    Tổng hợp đề thi nguyên lý I - hvtc

    Khóa 9, buổi sáng, năm 2008, thời gian 120' Câu 1: Anh (chị) hãy trình bày cặp phạm trù cái chung - cái riêng. Cho 3 ví dụ và phân tích ví dụ. Câu 2: Nước ta đang trong thời kỳ phát triển, đổi mới kinh tế, đồng thời đổi mới hệ thống chính trị. Bằng kiến thức đã học, áp dụng kiến trúc...
Top