Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn đlcm của đcsvn

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Tài liệu gồm 3 file
File 1 : 250 câu trắc nghiệm ĐLCMĐCSVN ( có đáp án )
Chương 1 vận động thành lập Đảng (131)


C
âu 1: Thi gian thc dân pháp tiến hành khai thác thuc địa ln 1 Vit Nam:1896 - 1813 .
C
âu 2: Trong đợt khai thác thuc địa ln 1 ca Pháp Vit Nam có giai cp mi nào được hình thành:Giai cp công nhân.
C
âu 3: Trước chiến tranh thế giới thứ 1 ở Việt Nam có những giai cấp nào:Địa ch phong kiến, nông dân và công nhân.
C
âu 4: Dưới chếđộ thc dân phong kiến, giai cp nông dân Vit Nam có yêu cu bc thiết nht là gì:Độc lp dân tc.
C
âu 5: Mâu thun cơ bn, chủ yếu ở VN đầu thế kỷ 20 là mâu thuẫn nào:Mâu thun gia dân tc VN vi đế quc xâm lược và tay sai ca chúng.
C
âu 6: Đặc đim ra đời ca giai cp công nhân VN như thế nào:C a,b,c.
C
âu 7: Nhng giai cp b tr VN dưới chếđộ thuc địa ca thc dân Pháp là:Công nhân, nông dân, tiu tư sn,tư sn dân tc, địa ch va và nh.
C
âu 8: Khi nào phong trào công nhân VN tr thành phong trào t giác:1930 (Đảng cng sn VN ra đời).
C
âu 9: Nguyn Ái Quc la chn con đường gii phóng dân tc theo khuynh hướng chính trị vô sản vào thời gian nào:1920.
C
âu 10: Hi liên hip thuc địa thành lp năm nào:1921.
C
âu 11: Nguyn Ái Quc đãđọc sơ tho ln th 1 Lun cương v vn đề dân tc và thuc địa vào năm nào, đâu:7/1920 Pháp.
C
âu 12: S kin nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “ là 1 bước ngoặc vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng VN ta”:Đảng cng sn VN ra đời.
C
âu 13: Phong trào đòi t do cho c Phan Bi Châu vào năm nào:1925
C
âu 14: Nguyn Ái Quc t Liên Xô v Quãng Châu vào thi gian nào:11/1924.
C
âu 15: Hi VNCM thanh niên thc hin ch trương vô sn hóa khi nào:1928

File 2 : 222 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử đảng CSVN ( có đáp án )
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Câu 1: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi nào?
a. 1858-1884
b. 1884-1896
đáp án c. 1896-1913
d. 1914-1918
Câu 2: Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta có giai cấp mới nào được hình thành?
a. Giai cấp tư sản
b. Giai cấp tư sản và công nhân
đáp án c. Giai cấp công nhân
d. Giai cấp tiểu tư sản
Câu 3: Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam có những giai cấp nào?
a) Địa chủ phong kiến và nông dân
b) Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân
đáp án c) Địa chủ phong kiến, nông dân và công nhân
d) Địa chủ phong kiến, nông dân và tiểu tư sản
Câu 4: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nhất là gì?
đáp án a) Độc lập dân tộc
b) Ruộng đất
c) Quyền bình đẳng nam, nữ
d) Được giảm tô, giảm tức
Câu 5: Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào?
a) Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến
b) Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản
c) Mâu thuẫn giữa công nhân và nông dân với đế quốc và phong kiến
đáp án d) Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai của chúng
Câu 6: Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào?
a. Ra đời trước giai cấp tư sản, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.
đáp án b. Phần lớn xuất thân từ nông dân.
c. Chịu sự áp bức và bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư sản
d. Cả a, b và c
(Đáp án gốc của thầy Mỹ là b. Đáp án của thầy Hiển: cập nhật sau Olympic 2006 vòng loại khu vực là a. Ra đời trước gi.cấp tư sản....)
Câu 7: Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là:
a) Công nhân và nông dân
b) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản
c) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc
đáp án d) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ
Câu 8: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?
a) Năm 1920 (tổ chức công hội ở Sài Gòn được thành lập)
b) Năm 1925 (cuộc bãi công Ba Son)
c) Năm 1929 (sự ra đời ba tổ chức cộng sản)
đáp án d) Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời)
Câu 9: Nguyễn ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô sản vào thời gian nào?
a) 1917
b) 1918
c) 1919
đáp án d) 1920
Câu 10: Báo Đời sống công nhân là của tổ chức nào?
a) Đảng Xã hội Pháp
b) Đảng Cộng sản Pháp
đáp án c) Tổng Liên đoàn Lao động Pháp
d) Hội Liên hiệp thuộc địa

File 3 : 117 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử đảng CSVN ( có đáp án )
St
Chúc các bạn học tốt
 

Đính kèm

  • tong hop.rar
    180,3 KB · Lượt xem: 9.125

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
113 câu trắc nghiệm đường lối có đáp án
St
Chúc các bạn học tốt
 

Đính kèm

  • trac nghiem dlcm cua dang.zip
    21,4 KB · Lượt xem: 1.876

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
273 câu hỏi trắc nghiệm phần lịch sử ĐCS Việt Nam (không đáp án)
upload_2013-12-1_14-39-45.png

ST
Chúc các bạn học tốt
 

Đính kèm

  • Lich su dang.pdf
    171,8 KB · Lượt xem: 1.110
Top