Trắc nghiệm địa lý kinh tế

Linh Nhi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/7/2015
Bài viết
1.309
(Trích một phần tài liệu)

Hãy khoanh tròn đáp án đúng trong các câu dưới đây.


Câu 1. ĐLKT là một môn Khoa Học Xã Hội, KHKT có đối tượng nghiên cứu:
a. Các hệ thống dân cư-kinh tế-xã hội
b. Các lãnh thổ, các ngành sản xuất, dân cư-xã hội
c. Mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên-kinh tế-xã hội trên lãnh thổ
d. Các hệ thống tự nhiên dân cư-kinh tế-xã hội trên lãnh thổ

Câu 2. Khoa học địa lý kinh tế có mối quan hệ với:
a. Nhiều ngành khoa học khác
b. Các ngành khoa học địa lý
c. Trong hệ thống khoa học địa lý
d. Các ngành khoa học kinh tế

Câu 3. Đối tượng nghiên cứu của địa lý kinh tế là:
a. Chung với địa lý tự nhiên
b. Các hiện tượng kinh tế xã hội
c. Chung với khoa học kinh tế
d. Các hiện tượng phân bố sản xuất

Câu 4. Sinh viên kinh tế cần học địa lý kinh tế để bổ sung kiến thức:
a. Quản lý các ngành kinh tế trên tầm vĩ mô
b. Điều kiện tự nhiên – kinh tế – xã hội
c. Sử dụng và quản lý theo lãnh thổ
d. Quản lý sản xuất trên tầm vĩ mô

Câu 5. Đặc điểm và xu hướng chung của nền kinh tế thế giới hiện nay:
a. Mỗi nước độc lập có xu hướng phát triển riêng
b. Có sự liên kết trong một số mặt
c. Xu hướng thống nhất, phát triển đa dạng, không đều, mâu thuẫn
d. Có xu hướng hội nhập, thống nhất theo xu thế chính trị

Câu 6. Nguyên nhân nào là chủ yếu của xu thế nền kinh tế thống nhất:
a. Các quốc gia cùng tồn tại trên trái đất, nhu cầu của sản xuất và tiêu dùng ngày càng tăng, các nước trở thành những mắt xích của nền kinh tế thế giới
b. Do sản xuất phát triển nhanh dẫn đến thiếu nguyên nhiên liệu, thiếu kỹ thuật
c. Do nhu cầu tiêu dùng tăng nhanh, ưu chuộng hàng ngoại, ưu sự đa dạng
d. Một số nước có nhu cầu sx và tiêu dùng giống nhau nên liên kết. Xây dựng thị trường chung, liên kết sản xuất

Câu 7. Nguyên nhân nào là chủ yếu dẫn đến phát triển kinh tế không đều giữa các nước.
a. Mỗi quốc gia, mỗi khu vực có điều kiện tự nhiên – kinh tế – xã hội khác nhau
b. Là các nước thuộc địa cũ, kỹ thuật kém phát triển
c. Do quá trình phát triển trong lịch sử
d. Do nông dân, tài nguyên tự nhiên thiếu hụt

Câu 8. Nguyên nhân chủ yếu của các mâu thuẫn:
a. phát triển không đều
b. Những vấn đề tồn tại trong qúa trình lịch sử, quyền lợi dân tộc bị chèn ép
c. Va chạm quyền lợi dân tộc, bị nước ngoài can thiệp
d. Những vấn đề do chủ nghĩa thực dân cũ để lại

Câu 9. Lợi thế nào quan trọng nhất hiện nay để Việt Nam tham gia hội nhập nền kinh tế thế giới:
a. Vị trí địa lý thuận lợi, điều kiện tự nhiên giàu có
b. Tài nguyên thiên nhiên phong phú
c. Nằm trong khu vực đông nam á
d. Đường lối đổi mới, với chính sách mở cửa

Câu 10. Hạn chế và tồn tại lớn nhất hiện nay để Việt Nam tham gia hội nhập là:
a. Trình độ lạc hậu về khoa học, kỹ thuật, quản lý
b. Còn chịu những hậu quả to lớn dai dẳng của chiến tranh
c. Những hạn chế của cơ chế thị trường
d. Mức sống thấp, nhiều tệ nạn xã hội

Câu 11. Ảnh hưởng của cách mạng khoa học-kỹ thuật hiện đại đối với đặc điểm nền kinh tế thế giới.
a. Thúc đẩy và làm sâu sắc hơn các đặc điểm của nền kinh tế thế giới
b. Hình thành các ngành sản xuất mới ở các nước đang phát triển
c. Tạo ra sự chênh lệch lớn của nền kinh tế
d. Hình thành sự hỗ trợ kỹ thuật của các nước phát triển đối với các nước khác

Câu 12. Đặc điểm và xu hướng nào quan trọng nhất trong nền kinh tế thế giới
a. Đa dạng
b. Mâu thuẫn
c. Thống nhất
d. Không đều

Câu 13. Các mối quan hệ kinh tế quốc tế hiện nay được biểu hiện ở:
a. Sự phân công lao động quốc tế
b. Chính sách đóng cửa của một số quốc gia
c. Chính sách bao vây cấm vận của một số quốc gia
d. Nhu cầu phát triển của các nước đang phát triển

Câu 14. Môi trường địa lý được hiểu là môi trường tự nhiên có vai trò:
a. Tác động đến hoạt động sản xuất của con người
b. Bao quanh con người, chịu sự tác động của sản xuất – xã hội
c. Tác động lên hoạt động xã hội của con người
d. Bao quanh con người và tác động vào sản xuất xã hội

Các bạn có thể tham khảo tài liệu bằng cách tải bản đầy đủ một cách hoàn toàn miễn phí tại phần đính kèm bên dưới.
Chúc các bạn học tốt :)

 

Đính kèm

  • trac_nghiem_dia_ly_kinh_te.pdf
    440,7 KB · Lượt xem: 199
×
Quay lại
Top