The Frequentative form

Trong chuyên mục 'Writing (Viết)' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 1.666 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  The Frequentative form

  Using the correct forms of USED TO, BE USED TO, GET USED TO : sửa dùm e gấp gấp
  - Trước đây người ta vẫn thường nghĩ rằng mặt trời di chuyển quanh trái đất.
  ->
  - Những công nhân mới đang quen dần với công việc nặng nhọc ở nhà máy.
  -> The new workers are accustomed gradually to get used to slog in the factory.
  - trước đây trên đường đi học tôi vẫn thường đi qua một hiệu sách.
  -> Previously on the way to school I used to go through a book.
  - Bà ấy biết là bà ấy không còn đẹp như xưa.
  -> She knows that she is not used to beautiful as the past.
  - Có phải bạn thường đi bộ tới trường trước khi bạn có cái xe đạp này không ?
  -> - Did you used to walk to school before you have the bike, did not?
  - Chúng tôi vẫn thường sống ở đồng quê khi còn bé.
  -> We used to live in the Country as a kid.
  - Các bạn sẽ quen dần với phương pháp học Tiếng Anh mới này.
  -> You will gradually get used to the method of learning English in this new.
  - Trước kia không có nhiều cửa hàng trên con đường này.
  ->
  - Cái máy này vẫn thường hoạt động tốt trước khi ông bạn sửa nó.
  -> What this used to works well before he was to repaired it.

  Selec the correct word or words from the parentheses in each sentence :
  - We are not used (at,to,on,for) studying late at night.
  -> We are not used to studying late at night.
  - Our grandmother is no longer as strong as she used to (be,being).
  -> Our grandmother is no longer as strong as she used to be.
  - My brother never gets used to (wake,waking) up at six o'clock in the morning.
  -> My brother never gets used to wake up at six o'clock in the morning.
  - The old man (would,was used to) go every day to the park to feed the birds
  -> The old man was used to go every day to the park to feed the birds.
  - She doesn't write to me as often as she (was used to,used to).
  -> She doesn't write to me as often as she was used to.
  - I think you have (used to,used,been used to) your time well.
  -> I think you have been used to your time well.
  - That's where I (got used to,used to,was used to) live when I was a boy.
  -> That's where I used to live when I was a boy.
  - He used to (saying,say) that one place was as good as another.
  -> He used to saying that one place was as good as another.
  - I'm not used to (be,being) spoken to like that.
  -> I'm not used to be spoken to like that.
   
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP