T.tHCM về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.

huyhanhmta

Thành viên mới
Tham gia
1/12/2011
Bài viết
9
Câu 15: Nêu các phẩm chất đạo đức cách mạng theo quan điểm Hồ Chí Minh? Phân Tích phẩm chất” Yêu thương quý trọng con người, sống có tình có nghĩa”
*Các phẩm chất đạo đức cách mạng theo quan điểm HCM gồm:
_Trung với nước,hiếu với dân.
_Cần,Kiệm,Liêm,Chính,Chí Công Vô Tư.
_Yêu thương quý trọng con người, sống có tình có nghĩa.
_Có tinh thần quốc tế trong sáng.
*Trong tt HCM, quan niệm về đạo đức cách mạng chứa 1 l điểm: Yêu thương quý trọng con người, sống có tình có nghĩa. Yêu thương con người là đạo đức của người cách mạng,là 1 trong những phẩm chất cao đẹp nhất của cách mạng .Người cách mạng là người giàu tình cảm,có tình cảm cách mạng mới đi làm cách mạng. Vì Yêu thương nhân dân, yêu thương con người mà chấp nhận mọi gian khổ, hi sinh để đem lại độc lập tự do, cơm no áo ấm và hạnh phúc con người. CHúng ta phải biết yêu thương người nghèo khổ, người bị áp bức bóc lột. Nếu ko có tình yêu thương như vậy thì ko thể nào đến cách mạng,càng ko thể nói đến CNXH và CNSsản.
_Tình yêu thương con người phải được xây dựng trên lập trường giai cấp công nhân thể hiện trong mqh hàng ngày.Nghiêm khắc với bản thân,độ lượng với người khác.
_Tôn trọng con người, nâng cao người lên. Phải sống có tình có nghĩa. Trong di chúc, người căn dặn: “Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”
Người làm cách mạng phải” yêu thương quý trọng con người, sống có tình có nghĩa thì mới đc lòng dân và từ đó thì làm cách mạng mới thành công.
 
Top