Subject - verb agreement (Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ)

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.423
1. And (prual): Khi hai Noun đứng cạnh nhau được nối với nhau bởi từ "and" ==> Verb luôn ở ngôi thứ 3 số nhiều
ex: You and I are student
2. And (singular): Khi hai thứ là một ==> Verb luôn ở ngôi thứ 3 số ít
ex: Bread and meat is my favorite food
3. Với các từ sau: with, along with (cùng với), together with, as well as (cũng như), like (như là), accompained by (được đi kèm bởi), plus (cộng với) ==> Verb luôn dùng theo chủ ngữ 1 (S1)
ex: Mary (S1) as well as her friends (S2) goes to school by bike
Jim (S1) with I doesn't accept your invitation
4. Với các từ sau: both... and, many, some, a series of (một loạt), few, all,... ==> verb dùng ở ngôi thứ 3 số nhiều
ex: Both she and I are lovely
Both he and his brother are student
5. neither... nor: Không mà - cũng không, either... or: hoặc là- hoặc là

==> Verb luôn dùng theo chủ ngữ 2 (S2)
ex: Either you or Tom (S2) is a thief
neither (of) they nor he (S2) was glad to see you
6. Either: bất cứ ai/ cái gì trong hai
Neither: không ai/ cái gì trong hai
Another: một cái/ người nào khác
anybody, anyone, anything, any: bất cứ, little, much, some
==> Verb luôn dùng ở ngôi thứ 3 số ít
ex: Either of these (two) boys is doing his homework
Neither of these (two) books is interesting
7. Khi chủ ngữ là tiền bạc, thời gian, khoảng cách:
==> Verb luôn ở ngôi thứ 3 số ít
ex: three years is a long time to wait
8. One third of.../ all of.....+ N đếm được + Verb số nhiều
ex: One third of the cups are beautiful
Two third of.../ half of....+ N không đếm được+ Verb số ít
ex: two third of the suggar is spoilt
9. A number of + N(s) + Verb số nhiều
The number of + N(s)+ verb số ít
Chủ ngữ là V-ing + Verb số ít
Ex: Studying a forgein language often leads students to learn about the culture of the countries where it is spoken
10. Chủ ngữ là danh từ đứng sau các từ "Every" và "Each":
==> Verb theo sau luôn ở ngôi thứ 3 số ít
Ex: Every man has his own responsibility
Note: Đối với chủ ngữ là đại từ đứng sau "every" hoặc "each" phải ở số nhiều khi có "of" đứng trước ==> Verb theo sau luôn ở ngôi thứ 3 số ít
Thanks mọi người đã đọc và cho mình xin ý kiến nhá...
17_002.gif
17_002.gif
 

kocolee

Thành viên mới
Tham gia
28/11/2011
Bài viết
1
nhờ bạn xem lại có trường hợp nào như "police" không hình như sau police là 1 V số nhiều, ko biết còn từ nào thế nữa không nhỉ. Many Thanks :D
 

hoainiemhtq

Thành viên mới
Tham gia
16/8/2011
Bài viết
1
nhờ bạn xem lại có trường hợp nào như "police" không hình như sau police là 1 V số nhiều, ko biết còn từ nào thế nữa không nhỉ. Many Thanks :D

Một số danh từ tập hợp như : police, people, cattle , poultry => V số nhiều.
Đó chỉ là 1 số lưu ý mà mình có thể sử dụng làm bt cho nhanh thôi. Chứ gặp các danh từ tập hợp (collective nouns) kiểu này thì phải dựa vào ngữ cảnh - nghĩa của câu văn thì mới biết chính xác là V chia ở số ít hay số nhiều được.

Các danh từ tập hợp (Collective Nouns) như:
family, team, government, staff, class, club, committee, audience, band, the BBC, the United Nations, public, crowd, firm, ...(ngoại trừ police, people, cattle , poultrycó thể được dùng với V số ít hoặc V số nhiều tùy theo ý người nói muốn diễn đạt)
- Danh từ tập hợp đi với V số ít nếu người nói xem tập hợp này như một tổng thể hay một đơn vị duy nhất.
- Danh từ tập hợp đi với V số nhiều nếu người nói muốn nhấn mạnh đến tất cả các thành phần hoặc bộ phận trong tập hợp này.
Ex:
Our team is the best. It has a good chance of winning.
(Đội chúng tôi là đội hay nhất. Đội chúng tôi có cơ hội tốt để chiến thắng) -> đội bóng
Our team are wearing their new jerseys.
(Đội của chúng tôi mặc áo mới ) -> tất cả các cầu thủ trong đội

My family have decided to move to Nottingham.
(Gia đình chúng tôi quyết định chuyển tới Nottingham) -> tất cả các thành viên trong gia đình
The average British family has 3.6 members.
(Gia đình Anh trung bình có khoảng 3.6 thành viên) -> chỉ gia đình nói chung, 1 đơn vị gia đình

Đối với tiếng Anh của người Mỹ thì V số ít lại được dùng với các danh từ tập hợp trên trong tát cả các trường hợp.
 
Top