Study English – IELTS preparation

Newsun

In Good I Trust
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.428
Study English – IELTS Preparation là bộ sách bao gồm 26 bài học được xây dựng dựa trên những cuộc phỏng vấn băng hình với sự tham gia của những người sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ mẹ đẻ. Phát ngôn viên phần lớn là các chuyên gia về những đề tài có liên quan đến thể thức thi IELTS. Những thước phim này được trích từ các chương trình giáo dục, khoa học và những vấn đề đương đại được phát sóng trên kênh truyền hình ABC.

Điểm nổi bật của bộ sách này chính là cách sử dụng tiếng Anh đặc thù. Người học tiếng Anh sẽ được tiếp cận với cả hai hình thức nói và viết, trải nghiệm với sự tinh tế và cách sử dụng đồng thời cả hai hình thức. Người giới thiệu, trong khi giảng về đặc điểm ngôn ngữ thể hiện trong từng phân đoạn, sẽ khéo léo kéo người học tham gia vào lớp học bằng các ám hiệu nghe, những lời giải thích, bài tập và nhiều hoạt động khác.

Mỗi bài học dựa trên một phân đoạn phim dài 10 phút, sử dụng ngôn ngữ nói để thể hiện những khía cạnh cách sử dụng tiếng Anh, ví như: ngữ pháp, từ vựng và cách phát âm. Tất cả những kỹ năng chính yếu đều được thể hiện: Nghe (Listening), Đọc (Reading), Viết (Writing) và Nói (Speaking). Các phân đoạn này độc lập với nhau nên người học có thể học bất kỳ bài nào, không cần phải theo thứ tự.

Study English – IELTS preparation, is a series of English language programs for intermediate to advanced learners, which develops skills and strategies for both English language study and those preparing to take the IELTS test.
Each program covers a different topic and explores different aspects of the English language. Our content draws on authentic material that you can watch, read and listen to plus study notes, tips and activities for practice and consolidation.

DVD1
http://www.zshare.net/download/943757121042c3/
http://www.zshare.net/download/9437677367034e/
http://www.zshare.net/download/9437707cdd494c/
http://www.zshare.net/download/94378139e04c30/
http://www.zshare.net/download/9438099f9314c9/
http://www.zshare.net/download/9438176b440df2/
http://www.zshare.net/download/94382163de9ba3/
http://www.zshare.net/download/944006285696c8/
http://www.zshare.net/download/9440264b193dbe/
http://www.zshare.net/download/9440315eb1ee34/
http://www.zshare.net/download/94403544412309/
http://www.zshare.net/download/9440401e782240/
http://www.zshare.net/download/9440455220faf7/
hoặc
Box.net
http://www.box.net/shared/56n4iin4gg
http://www.box.net/shared/u0903zhss0
http://www.box.net/shared/lpvlqoxcsc
http://www.box.net/shared/21d1s9lwkg
http://www.box.net/shared/kaei7lxwcw
http://www.box.net/shared/ab17×95c80
http://www.box.net/shared/0sx4m9cg0c
http://www.box.net/shared/kgf8lax44o
http://www.box.net/shared/7vl12ph4wk
http://www.box.net/shared/luhm91zc40
http://www.box.net/shared/r2kgffzgo0
http://www.box.net/shared/jr5d5jagoc
http://www.box.net/shared/fbph649w00
hoặc
Mediafire
http://www.mediafire.com/?qyy9xuiggdz
http://www.mediafire.com/?o2xyygy2l29
http://www.mediafire.com/?txjxxhznygz
http://www.mediafire.com/?1zt1ecmuwxp
http://www.mediafire.com/?41nf5jtodtc
http://www.mediafire.com/?lceeggxxxgz
http://www.mediafire.com/?nwdlfhgtloz
http://www.mediafire.com/?4dggn2choyi
http://www.mediafire.com/?ywggwluzwyy
http://www.mediafire.com/?g2gs1xnh1cd
http://www.mediafire.com/?ztxgg55cwyc
http://www.mediafire.com/?zy4xtribdoc
http://www.mediafire.com/?49xl9dhm9gz
hoặc
Netload.in
http://netload.in/dateib7b24faaecd8..._English_IELTS_Preparation_Series1_DVD1_Episo de1-13_UDS.part01.rar.htm
http://netload.in/dateic6f8dc24f1b3..._English_IELTS_Preparation_Series1_DVD1_Episo de1-13_UDS.part02.rar.htm
http://netload.in/datei7ff26fc37ce0..._English_IELTS_Preparation_Series1_DVD1_Episo de1-13_UDS.part03.rar.htm
http://netload.in/dateie8a31b13bd34..._English_IELTS_Preparation_Series1_DVD1_Episo de1-13_UDS.part04.rar.htm
http://netload.in/dateie043059aec52..._English_IELTS_Preparation_Series1_DVD1_Episo de1-13_UDS.part05.rar.htm
http://netload.in/dateiecb44d934d82..._English_IELTS_Preparation_Series1_DVD1_Episo de1-13_UDS.part06.rar.htm
http://netload.in/datei9d60d3a8de4c..._English_IELTS_Preparation_Series1_DVD1_Episo de1-13_UDS.part07.rar.htm
http://netload.in/datei95ed9ce09a64..._English_IELTS_Preparation_Series1_DVD1_Episo de1-13_UDS.part08.rar.htm
http://netload.in/datei92d6ccca3a52..._English_IELTS_Preparation_Series1_DVD1_Episo de1-13_UDS.part09.rar.htm
http://netload.in/datei0d1867200ad3..._English_IELTS_Preparation_Series1_DVD1_Episo de1-13_UDS.part10.rar.htm
http://netload.in/datei3237b5ee8239..._English_IELTS_Preparation_Series1_DVD1_Episo de1-13_UDS.part11.rar.htm
http://netload.in/datei37f52cc44419..._English_IELTS_Preparation_Series1_DVD1_Episo de1-13_UDS.part12.rar.htm
http://netload.in/dateid649525cced1..._English_IELTS_Preparation_Series1_DVD1_Episo de1-13_UDS.sfv.htm
hoặc
Rapidshare.com
http://rapidshare.com/files/102166253/Study_English_IELTS_Preparation_Series1_DVD1_Episo de1-13_UDS.part01.rar
http://rapidshare.com/files/102166323/Study_English_IELTS_Preparation_Series1_DVD1_Episo de1-13_UDS.part02.rar
http://rapidshare.com/files/102166334/Study_English_IELTS_Preparation_Series1_DVD1_Episo de1-13_UDS.part03.rar
http://rapidshare.com/files/102166290/Study_English_IELTS_Preparation_Series1_DVD1_Episo de1-13_UDS.part04.rar
http://rapidshare.com/files/102166292/Study_English_IELTS_Preparation_Series1_DVD1_Episo de1-13_UDS.part05.rar
http://rapidshare.com/files/102166335/Study_English_IELTS_Preparation_Series1_DVD1_Episo de1-13_UDS.part06.rar
http://rapidshare.com/files/102166237/Study_English_IELTS_Preparation_Series1_DVD1_Episo de1-13_UDS.part07.rar
http://rapidshare.com/files/102166361/Study_English_IELTS_Preparation_Series1_DVD1_Episo de1-13_UDS.part08.rar
http://rapidshare.com/files/102166340/Study_English_IELTS_Preparation_Series1_DVD1_Episo de1-13_UDS.part09.rar
http://rapidshare.com/files/102166342/Study_English_IELTS_Preparation_Series1_DVD1_Episo de1-13_UDS.part10.rar
http://rapidshare.com/files/102166338/Study_English_IELTS_Preparation_Series1_DVD1_Episo de1-13_UDS.part11.rar
http://rapidshare.com/files/102166318/Study_English_IELTS_Preparation_Series1_DVD1_Episo de1-13_UDS.part12.rar
http://rapidshare.com/files/102165783/Study_English_IELTS_Preparation_Series1_DVD1_Episo de1-13_UDS.sfv

———————————
DVD2
Disk 2 :
http://www.zshare.net/download/94404877a7447a/
http://www.zshare.net/download/944090075c84d3/
http://www.zshare.net/download/94425482db92a1/
http://www.zshare.net/download/9442144ab21da6/
http://www.zshare.net/download/94421538f548a9/
http://www.zshare.net/download/9442190d020748/
http://www.zshare.net/download/94422164366d1a/
http://www.zshare.net/download/944224760d4b74/
http://www.zshare.net/download/94422654664cc8/
http://www.zshare.net/download/944231065be2c1/
http://www.zshare.net/download/944233103eb88b/
http://www.zshare.net/download/94425781bdf20a/
http://www.zshare.net/download/94423085eff658/
hoặc
Box.net
http://www.box.net/shared/zo2w1zgg0g
http://www.box.net/shared/89s78g6ck0
http://www.box.net/shared/6vixe9vy80
http://www.box.net/shared/libry2qpwo
http://www.box.net/shared/te6bflk4k0
http://www.box.net/shared/wfwkf7hggg
http://www.box.net/shared/7uyoib84k4
http://www.box.net/shared/f97wyqyo08
http://www.box.net/shared/hbqfptm88o
http://www.box.net/shared/xkokcyjsoc
http://www.box.net/shared/i6ola85k48
http://www.box.net/shared/fywgjnio8k
http://www.box.net/shared/qkxl19xuss
hoặc
Mediafire
http://www.mediafire.com/?ldyzzhxclwh
http://www.mediafire.com/?jdmcfh9rmby
http://www.mediafire.com/?jrdcdwoxmfx
http://www.mediafire.com/?piu0gzoimif
http://www.mediafire.com/?d3ztcicmcmz
http://www.mediafire.com/?hlw9xu2ssjt
http://www.mediafire.com/?xwa3gy2btiw
http://www.mediafire.com/?gmmcyxnixwd
http://www.mediafire.com/?chttccdegls
http://www.mediafire.com/?3z62acmwezj
http://www.mediafire.com/?dymmsm0kzxx
http://www.mediafire.com/?2izuhwdi3wb
http://www.mediafire.com/?yxwzgtrjcab
hoặc
Netload.in
http://netload.in/datei1c964b021148..._English_IELTS_Preparation_Series1_DVD2_Episo de1-13_UDS.part01.rar.htm
http://netload.in/dateib931575bed66..._English_IELTS_Preparation_Series1_DVD2_Episo de1-13_UDS.part02.rar.htm
http://netload.in/dateida0383412aab..._English_IELTS_Preparation_Series1_DVD2_Episo de1-13_UDS.part03.rar.htm
http://netload.in/datei075611e853c8..._English_IELTS_Preparation_Series1_DVD2_Episo de1-13_UDS.part04.rar.htm
http://netload.in/datei56ea7b56dc4a..._English_IELTS_Preparation_Series1_DVD2_Episo de1-13_UDS.part05.rar.htm
http://netload.in/datei38478ea6e4f8..._English_IELTS_Preparation_Series1_DVD2_Episo de1-13_UDS.part06.rar.htm
http://netload.in/dateidf082a94d7c4..._English_IELTS_Preparation_Series1_DVD2_Episo de1-13_UDS.part07.rar.htm
http://netload.in/dateif82cf6573dfc..._English_IELTS_Preparation_Series1_DVD2_Episo de1-13_UDS.part08.rar.htm
http://netload.in/datei48d5c92d6b24..._English_IELTS_Preparation_Series1_DVD2_Episo de1-13_UDS.part09.rar.htm
http://netload.in/datei6ec3e8ff4640..._English_IELTS_Preparation_Series1_DVD2_Episo de1-13_UDS.part10.rar.htm
http://netload.in/dateib24e94a5054e..._English_IELTS_Preparation_Series1_DVD2_Episo de1-13_UDS.part11.rar.htm
http://netload.in/dateia753fe0e849f..._English_IELTS_Preparation_Series1_DVD2_Episo de1-13_UDS.sfv.htm
hoặc
Rapidshare.com
http://rapidshare.com/files/102166312/Study_English_IELTS_Preparation_Series1_DVD2_Episo de1-13_UDS.part01.rar
http://rapidshare.com/files/102166310/Study_English_IELTS_Preparation_Series1_DVD2_Episo de1-13_UDS.part02.rar
http://rapidshare.com/files/102166325/Study_English_IELTS_Preparation_Series1_DVD2_Episo de1-13_UDS.part03.rar
http://rapidshare.com/files/102166331/Study_English_IELTS_Preparation_Series1_DVD2_Episo de1-13_UDS.part04.rar
http://rapidshare.com/files/102166348/Study_English_IELTS_Preparation_Series1_DVD2_Episo de1-13_UDS.part05.rar
http://rapidshare.com/files/102166303/Study_English_IELTS_Preparation_Series1_DVD2_Episo de1-13_UDS.part06.rar
http://rapidshare.com/files/102166279/Study_English_IELTS_Preparation_Series1_DVD2_Episo de1-13_UDS.part07.rar
http://rapidshare.com/files/102166367/Study_English_IELTS_Preparation_Series1_DVD2_Episo de1-13_UDS.part08.rar
http://rapidshare.com/files/102166233/Study_English_IELTS_Preparation_Series1_DVD2_Episo de1-13_UDS.part09.rar
http://rapidshare.com/files/102166284/Study_English_IELTS_Preparation_Series1_DVD2_Episo de1-13_UDS.part10.rar
http://rapidshare.com/files/102166332/Study_English_IELTS_Preparation_Series1_DVD2_Episo de1-13_UDS.part11.rar
http://rapidshare.com/files/102166314/Study_English_IELTS_Preparation_Series1_DVD2_Episo de1-13_UDS.part12.rar
http://rapidshare.com/files/102165792/Study_English_IELTS_Preparation_Series1_DVD2_Episo de1-13_UDS.sfv
phần audio và Document của series 1


Audio 1
http://www.zshare.net/download/94425339f0330e/
Hoặc
http://www.box.net/shared/b6riq5f4sw
Hoặc
http://rapidshare.com/files/102166138/Audio_UDS.rar
Hoặc
http://netload.in/dateiab59dc0d0826cc92e4f1d0f62caac671/Audio_UDS.rar.htm
Hoặc
http://www.mediafire.com/?29d2omvzgtm
Audio 2
http://www.zshare.net/download/944238475c3bb1/
http://www.box.net/shared/bk8aowk4c4
Hoặc
http://www.box.net/shared/bk8aowk4c4
Hoặc
http://netload.in/datei1f40d0581de7bec8201fccd44460b133/Audio2_UDS.rar.htm
Hoặc
http://www.mediafire.com/?yynlzkzmsx9
Hoặc
http://rapidshare.com/files/102166064/Audio2_UDS.rar
Phần audio và Document của series 1

Documentaries
http://www.zshare.net/download/9442378c9863c2/
Hoặc
http://www.box.net/shared/ov3h215kc0
Hoặc
http://netload.in/dateiaf2937204f8e8a7ba2a1785e27298828/Documentary_UDS.rar.htm
Hoặc
http://www.mediafire.com/?2yxnhx9omu1
Hoặc
http://rapidshare.com/files/102165838/Documentary_UDS.rar
Các link thuộc các mirror khác nhau có thể thay thế cho nhau
Password :www.updatesofts.com

DVD 2 Đây là link của file transcript document
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep1_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep2_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep3_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep4_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep5_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep6_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep7_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep8_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep9_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep10_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep11_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep12_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep13_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep14_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep15_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep16_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep17_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep18_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep19_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep20_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep21_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep22_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep23_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep24_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep25_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep26_transcript.pdf
 

marucohamhoc

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/11/2011
Bài viết
615
file not found a:((
anh oi, anh c0i lai link nha:x
 
Top