Sống ở đâu dân thu nhập trung bình 1,7 tỷ đồng/năm?

lejun

♡ Ti aspetto domani ♡
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/10/2011
Bài viết
3.091
GDP bình quân đầu người của Quatar - một quốc gia ở khu vực Trung Đông lên đến hơn 88.000 USD (tức hơn 1,7 tỷ đồng). Đây là số liệu do Forbers thống kê và bình chọn.1. Kuwait - GDP bình quân đầu người 38.775 USD


KenhSinhVien.Net-pi10.jpg2. Canada - GDP bình quân đầu người 39.171 USD


KenhSinhVien.Net-picjj2.jpg3. Ireland - GDP bình quân đầu người 39.492
USD

KenhSinhVien.Net-pic3kkk.jpg4. Áo - GDP bình quân đầu người 39.761 USD


KenhSinhVien.Net-pichjjj4.jpg5. Australia - GDP bình quân đầu người 39.764 USD


KenhSinhVien.Net-pic5llkkop.jpg6. Hà Lan - GDP bình quân đầu người 40.973 USD


KenhSinhVien.Net-pic6opppp.jpg7. Thụy Sĩ - GDP đầu người 41.950 USD


KenhSinhVien.Net-pic7klkk.jpg
8. Hoa Kỳ - GDP đầu người 48.860 USD

KenhSinhVien.Net-picdfgg9.jpg9. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất - 47439 USD


KenhSinhVien.Net-pic10tyooo.jpg10. Brunei - GDP đầu người 48.333 USD
KenhSinhVien.Net-pic11gg.jpg11.Singapore - GDP đầu người 56.694 USD


KenhSinhVien.Net-pic1jjjj3.jpg12 Lucxembua - GDP bình quân đầu người 81.466 USD

KenhSinhVien.Net-pic304.jpg13. Quatar - GDP bình quân đầu người 88.222 USD


KenhSinhVien.Net-pic15lkkk.jpg


Thành Công
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

alphax

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
657
khoảng cách giàu nghèo ghê thật
 
Top