ROCK YOU LIKE A HURRICANE (Lời Dịch Anh Việt) Scorpions

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.194
ROCK YOU LIKE A HURRICANEScorpions

https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/242710346888590/

It's early morning, the sun comes out
Chớm trời rạng sáng, vầng dương ló dạng
Last night was shaking and pretty loud
Đêm qua là đêm chấn động ầm vang
My cat is purring, it scratches my skin
Miêu nữ sướng rên, thịt cào da xới
So what is wrong with another sin?
Vậy có gì sai mang thêm một lần tội?

The bitch is hungry, she needs to tell
Sói nữ đói tình, nên nàng lộ tiếng
So give her inches and feed her well
Vậy hãy chiều nàng thỏa thuê từng miếng
More days to come, new places to go
Ngày mới lộ diện, chốn lạ du chuyển
I've got to leave, it's time for a show
Ta phải rời đi, đã tới giờ biểu diễn

Here I am
Ta đến đây!
Rock you like a hurricane
Cuốn người theo với cuồng phong

Here I am
Ta về đây!
Rock you like a hurricane
Cuốn người theo với cuồng phong

My body is burning, it starts to shout
Thân ta bỏng cháy và bắt đầu thét gầm
Desire is coming, it breaks out loud
Khát vọng xô về bùng phát vang ầm
Lust is in cages till storm breaks loose
Thèm khát h.ãm tù chờ bão sổng chuồng
Just have to make it with someone I choose
Phải phá xiềng gông với người ta lựa chọn

The night is calling, I have to go
Màn đêm réo gọi, cất bước chu du
The wolf is hungry, he runs the show
Sói ca đói tình, ra tay động thủ
He's licking his lips, he's ready to win
Liếm mép thèm mồi, xuất quân bất bại
On the hunt tonight for love at first sting
Trong cuộc săn tình nhức nhối đêm nay

Here I am
Ta đến đây!
Rock you like a hurricane
Cuốn nàng theo với cuồng phong
Rock you like a hurricane
Cuốn nàng theo với cuồng phong
(Are you ready, baby?)
(Sẵn sàng chưa cưng”)

Here I am
Ta về đây!
Rock you like a hurricane
Cuốn nàng theo với cuồng phong
(Come on, come on, baby)
(Cố lên, Cố lên, Bé cưng)

Ta đến đây!
Rock you like a hurricane
Cuốn nàng theo với cuồng phong
Rock you like a hurricane
Cuốn nàng theo với cuồng phong
Rock you like a hurricane
Cuốn nàng theo với cuồng phong

It's early morning, the sun comes out
Chớm trời rạng sáng, vầng dương ló dạng
Last night was shaking and pretty loud
Đêm qua là đêm chấn động ầm vang
My cat is purring, it scratches my skin
Miêu nữ sướng rên, thịt cào da xới
So what is wrong with another sin?
Vậy có gì sai mang thêm một lần tội?

The night is calling, I have to go
Màn đêm réo gọi, cất bước chu du
The wolf is hungry, he runs the show
Sói ca đói tình, ra tay động thủ
He's licking his lips, he's ready to win
Liếm mép thèm mồi, xuất quân bất bại
On the hunt tonight for love at first sting
Trong cuộc săn tình nhức nhối đêm nay

Here I am
Ta đến đây!
Rock you like a hurricane
Cuốn nàng theo với cuồng phong
(Are you ready, baby?)
(Sẵn sàng chưa cưng”)

Here I am
Ta về đây!
Rock you like a hurricane
Cuốn nàng theo với cuồng phong
(Come on, come on, come on, come on)
(Cố lên, thử 1 lần sẽ thích thôi mà, cố lên)

Here I am
Ta về đây!
Rock you like a hurricane
Cuốn nàng theo với cuồng phong

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Hiệu chỉnh:
ROCK YOU LIKE A HURRICANE (Lời Dịch Anh Việt) Scorpions
 
Quay lại
Top