Phân biệt Return home, Get back home và Arrive home

John NG

What will be will be
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/8/2011
Bài viết
1.603
Các bạn đã bao giờ tự hỏi sự khác biệt giữa những từ cùng mang nghĩa của những từ liên quan đến “home” với nghĩa là trở về sau đây: Arrive home, Return home, và Get back home chưa?
Trước hết cả 3 cách nói đều có nghĩa là trở về nhà.
1. Nhưng nếu như chúng ta chỉ đang trên đường về nhà thôi chứ chưa về đến nơi thì bạn đừng vội dùng get back home nhé, mà thay vào đó hãy sử dụng động từ return. Do vậy, chúng ta có thể ghi nhớ rằng return home dùng cho trường hợp đang trên đường về nhà – on the way home.Ví dụ:Where are you going? – I’m returning home. (Cậu đi đâu thế? – Mình đang trên đường về nhà.)
2. Chúng ta sẽ nói get back home khi muốn ám chỉ rằng chúng ta đã thực sự về đến nhàVí dụ:What time did you get back home? – About 7.30. (Mấy giờ anh về đến nhà thế? – Khoảng 7.30.)
3. Cuối cùng, động từ arrive với nghĩa gốc là “kết thúc chặng đường để tới một nơi nào đó” sẽ được sử dụng với danh từ home để tạo nên ý nghĩa dùng phương tiện để về nhàVí dụ:The new car was fantastic. I arrived home 20 minutes early today. (Chiếc xe mới chạy thật ngon. Hôm nay tôi về nhà sớm hẳn 20 phút.)
 
Quay lại
Top