Phân biệt made of , made from , made out of , made with , made for ,made by , made in

vinhvu

Thành viên mới
Tham gia
3/12/2014
Bài viết
16
-made of: Được làm bằng (Đề cập đến chất liệu làm nên vật).Nguyên liệu không bị biến đổi khỏi trạng thái ban đầu sau khi làm ra vật.


Ex : This table is made of wood.


-made from : Được làm ra từ (đề cập đến việc nguyên vật liệu bị biến đổi khỏi trạng thái ban đầu để làm nên vật)


Ex : Paper is made from wood


-made out of : Được làm bằng (đề cập đến quá trình làm ra vật)


Ex : This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs and milk.


-made with : Được làm với (đề cập đến chỉ một trong số nhiều chất liệu làm nên vật)


Ex : This soup tastes good because it was made with a lot of spices.


-made for : làm cho ai


Ex: These were made in Vietnam , but made for USA.


-made in : làm tại


Ex : This mobile was made in Vietnam


-made by : được tạo ra bởi ai


Ex : It was made by me.


This product was made by Vietnam. ( sản phẩm này được tạo ra bởi người Việt ).


Bí quyết đạt 550 điểm thi Toeic dễ dàng

Đề thi thử Toeic free

Trung tâm luyện thi Toeic uy tín, chất lượng
 
Top