[Lyrics] Made In Heaven - Freddie Mercury

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I'm taking my right in destiny, willing to play my part
Living with painful memories, loving with all my heart
Made in heaven made in heaven it was all meant to be yeah
Made in heaven made in heaven
That's what they say can't you see
That's what everybody says to me can't you see, oh
I know I know I know that it's true
Yes it's really meant to be deep in my heart

I'm having to learn to pay the price, they're turning me upside down
Waiting for possibilities, don't see too many around
Made in heaven made in heaven it's for all to see
Made in heaven made in heaven
That's what everybody says everybody says to me
It was really meant to be oh can't you see
Yeah everybody everybody says yes it was meant to be
Yeah yeah

When stormy weather comes around it was made in heaven
When sunny skies break through behind the clouds
I wish it could last forever yeah
Wish it could last forever for ever
Made in heaven
I'm playing my role in history, looking to find my goal
Taking in all this misery but giving it all my soul
Made in heaven made in heaven it was all meant to be
Made in heaven made in heaven
That's what everybody says wait and see
It was really meant to be so plain to see, yeah
Everybody everybody everybody tells me so
Yes it was plain to see yes it was meant to be
Written in the stars
Written in the stars
Written in the stars
Tôi đang nhận lãnh số phận, sẵn sàng diễn vai của mình
Sống với những kí ức đớn đau, yêu bằng cả trái tim mình
Thiên đường định đoạt, tất cả mọi chuyện là thế
Tất cả được tạo dựng bởi thiên đường
Đó là điều họ nói, bạn không thể thấy sao?
Đó là điều mọi người nói với tôi, bạn không thể thấy sao?
Tôi biết, tôi biết rằng điều đó là thật
Ừ, sâu thẳm trong tim tôi, thật sự là thế

Tôi đang phải học cách trả giá, chúng đảo lộn con người tôi
Chờ đợi những điều có thể xảy ra, chẳng thấy được những điều đó quanh tôi
Thiên đường định đoạt, cho tất cả mọi người thấy
Tất cả được tạo dựng bởi thiên đường
Đó là điều mọi người nói với tôi, bạn không thể thấy sao?
Thật sự là thế, bạn không thể thấy vậy sao?
Ừ, mọi người bảo thế, thật sự là thế

Khi thời khắc khó khăn đến, là do thiên đường định thế
Khi thời khắc tốt đẹp xuyên qua những tầng mây mịt mờ
Tôi ước chi điều đó có thể tồn tại mãi mãi
Ước chi điều đó có thể tồn tại mãi mãi
Do thiên đường quyết định thôi
Tôi đang đóng vai trò của mình trong lịch sử, để ý tìm kiếm mục đích của mình
Chấp nhận tất cả những khổ đau này ngoại trừ việc bán linh hồn mình
Thiên đường định đoạt, tất cả mọi chuyện là thế
Tất cả được tạo dựng bởi thiên đường
Đó là điều mọi người nói, cứ chờ và sẽ thấy
Thật sự là thế, có thể thấy rõ điều đó mà
Mọi người cứ bảo với tôi thế
Ừ, dễ thấy mà, mọi sự đúng là thế đấy
Đã được tiên đoán rồi
Đã được định trước rồi
Đã là số phận rồi

 
×
Top Bottom