perfect gerund and perfect participle

Trong chuyên mục 'Writing (Viết)' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 9.109 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  perfect gerund and perfect participle

  PERFECT GERUND
  chúng ta có thể dùng perfect gerundhaving done) khi chúng ta muốn nhấn mạnh rằng hành động này đã xảy ra trước hành động khác
  EX: He was accused of having broken the camera
  She apologized for not having finished the project
  Lưu ý: having done giữ chức năng như danh động từ hoặc cụm danh từ
  PERFECT PARTICIPLE
  Khi một hành động xảy ra trước một hành động khác, chúng ta dùng perfect participle(having done) cho hành động đầu tiên
  EX: Having found a hotel, we looked for somewhere to have dinner
  Having finshed her work, she went home.
  Chúng ta có thể dùng after -ing thay cho having done trong các cấu trúc nói trên
  Nếu một hành động xảy ra gần như cùng một lúc, thay cho dùng having done thì chúng ta có thể dùng doing cho hành động đầu tiên
  EX: Taking a key out of his pocket, he opened the door
   
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP