Passive (tóm tắt lại các kiến thức dc học)

Trong chuyên mục 'Writing (Viết)' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 2.997 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Passive (tóm tắt lại các kiến thức dc học)

  Các pác cứ nhìn theo trình tự cột đầu là TENSE/VERB FORM, cột hai là ACTIVE VOICE, còn cột ba là PASSIVE nhé !

  Simple present – keeps – is kept
  Present continuous – is keeping – is being kept
  Simple past – kept – was kept
  Past continuous – was keeping - was being kept
  Present perfect – has kept – has been kept
  Past perfect – had kept – had been kept
  Future – will keep – will be kept
  Conditional – would keep – would be kept
  Perfect conditional – would have kept – would have been kept
  Present infinitive – to keep – to be kept
  Perfect infinitive – to have kept – to have been kept
  Present participal/gerund – keeping - being kept
  Perfect participle – having kept - having been kept

  Những động từ nhấn mạnh về ý kiến và lời đồn: say, report, think, believe
  Ex: People say that he is the most intellighent in the class
  => He is said to be the…
  => It is said that he is the…

  Các động từ như Advise/beg/order/recommend/urge + chủ từ + to - Vinfinitive + object ta có 2 cách đổi như sau:
  Ex: He urged the council to reduce the rates.
  => The council was/were urged to reduce the rates.
  => He urged that the rates should be reduced.

  Các động từ như Advise/insist/propose/recommend/suggest + gerund + object, ta có 1 cách đổi như sau:
  Ex: He recommended using bullet – proof glass.
  => He recommended that the bullet – proof should be used.
   
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Passive tóm tắt Diễn đàn Date
Windows Defender Control 1.6 - Bật/Tắt Windows Defender trên Win 10 Phần mềm hữu ích 21/7/2020

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP