NO FACE NO NAME NO NUMBER (Lời Dịch Anh Việt) Modern Talking

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.139
NO FACE NO NAME NO NUMBERModern Talking (https://drive.google.com/file/d/1ODiQqiLAIGWpE8z_3dQC1GzOf4Cvz6lQ/view?usp=sharing)

Love is like the ocean, burning in devotion
Tình như biển rộng sông dài, nồng cháy hết lòng hết dạ
When you go, go, go (oh no)
Ngày em đi đi xa (ôi không)
Feel my heart is burning, when the night is turning
Ruột gan như thiêu như đốt, khi đêm qua rồi đêm lại
I will go, go, go, (oh no)
Anh cứ theo theo hoài (ôi không)

Baby I will love you
Nhỏ anh thương em mãi
Every night and day
Hết đêm rồi lại ngày
Baby I will kiss you
Hôn cưng thật đắm say
But I have to say
Nhưng phải nói dzầy

No face, no name, no number
Vô danh, vô diện, vô số
Your love is like a thunder
Tình em tựa luồng sấm nổ
I'm dancing on a fire, burning in my heart
Trên lửa cuồng xoay, lòng này thiêu đốt
No face, no name, no number
Không số, không tên, không mặt mũi
Oh girl I'm not a hunter
Nhỏ ơi anh không là kẻ săn đuổi
Your love is like desire, burning in my soul
Tình em là nỗi khát khao, cháy trong lòng không nguôi
No face, no name, no number
Vô số, vô diện, vô danh
Oh love is like a thunder
Ôi tình là cơn sấm dậy
Oh love is like the heaven, it's so hard to find
Ôi tình là cõi thiên thai, khó lòng tìm thấy
No face, no name, no number
Vô danh, vô diện, vô số
Oh girl I'm not a hunter
Nhỏ ơi anh không là kẻ săn rông
Your love is like a river, flowing in my mind
Tình em là cả dòng sông, chảy xiết trong lòng

Feel your dreams are flying, dreams are never dying
Thấy mộng em vút cao, mơ nào đi vào bất tử
I don't go, go, go, oh no (oh no)
Anh không theo theo nữa (ôi không)
You're eyes tells a story, baby oh don't worry
Mắt em là bể chuyện đời, bé ơi đừng ngại
When you go, go, go, (oh no)
Ngày em đi đi mãi (ôi không)
Baby cause I love you
Nhỏ vì anh yêu em
Forever and a day
Hết ngày rồi lại đêm
Baby I will kiss you
Hôn cưng thật dịu êm
But I have to say
Nhưng phải nói thêm

No face, no name, no number
Vô danh, vô diện, vô số
Your love is like a thunder
Tình em tựa luồng sấm nổ
I'm dancing on a fire, burning in my heart
Trên lửa cuồng xoay, lòng này thiêu đốt
No face, no name, no number
Không số không tên, không mặt mũi
Oh girl I'm not a hunter
Nhỏ ơi anh không là kẻ săn đuổi
Your love is like desire, burning in my soul
Tình em là nỗi khát khao, cháy trong lòng không nguôi
No face, no name, no number
Vô số, vô diện, vô danh
Oh love is like a thunder
Ôi tình là cơn sấm dậy
Oh love is like the heaven, it's so hard to find
Ôi tình là cõi thiên thai, khó lòng tìm thấy
No face, no name, no number
Vô danh, vô diện, vô số
Oh girl I'm not a hunter
Nhỏ ơi anh không là kẻ săn rông
Your love is like a river, flowing in my mind
Tình em là cả dòng sông, chảy xiết trong lòng

No
Không
Oh oh oh oh oh oh oh oh
No
Bao
Oh oh oh oh oh oh oh oh
No
Giờ
Oh oh oh oh oh oh oh oh
No
Nữa

No face, no name, no number
Vô danh, vô diện, vô số
Your love is like a thunder
Tình em tựa luồng sấm nổ
I'm dancing on a fire, burning in my heart
Trên lửa cuồng xoay, lòng này thiêu đốt
No face, no name, no number
Không số không tên, không mặt mũi
Oh girl I'm not a hunter
Nhỏ ơi anh không là kẻ săn đuổi
Your love is like desire, burning in my soul
Tình em là nỗi khát khao, cháy trong lòng không nguôi
No face, no name, no number
Vô số, vô diện, vô danh
Oh love is like a thunder
Ôi tình là cơn sấm dậy
Oh love is like the heaven, it's so hard to find
Ôi tình là cõi thiên thai, khó lòng tìm thấy
No face, no name, no number
Vô danh, vô diện, vô số
Oh girl I'm not a hunter
Nhỏ ơi anh không là kẻ săn rông
Your love is like a river, flowing in my mind
Tình em là cả dòng sông, chảy xiết trong lòng

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Hiệu chỉnh:

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.139
NEW - NO FACE NO NAME NO NUMBER (Lời Dịch Anh Việt) Modern Talking
 
Top