Những câu nói hằng ngày của Người Mĩ

Trong chuyên mục 'Writing (Viết)' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 1.734 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Những câu nói hằng ngày của Người Mĩ

  Những câu nói hàng ngày của người Mỹ

  1. After you: Mời ngài trước.
  Là câu nói khách sáo, dùng khi ra/ vào cửa, lên xe,...

  2. I just couldn’t help it. Tôi không kiềm chế được / Tôi không nhịn nổi...
  Câu nói hay ho này dùng trong những trường hợp nào? Ví dụ: I was deeply
  moved by the film and I cried and cried. I just couldn’t help it.

  3. Don’t take it to heart. Đừng để bụng/ Đừng bận tâm
  Ví dụ: This test isn’t that important. Don’t take it to heart.
  4. We’d better be off. Chúng ta nên đi thôi
  It’s getting late. We’d better be off .

  5.Let’s face it. Hãy đối mặt đi / Cần đối mặt với hiện thực
  Thường cho thấy người nói không muốn né tránh khó khăn. Ví dụ: I know it’s a difficult situation. Let’s face it, OK?

  6. Let’s get started. Bắt đầu làm thôi
  Nói khi khuyên bảo: Don’t just talk. Let’s get started.

  7. I’m really dead. Tôi mệt chết đi được
  Nói ra cảm nhận của mình: After all that work, I’m really dead.

  8. I’ve done my best. Tôi cố hết sức rồi

  9. Is that so? Thật thế sao? / Thế á?
  Biểu thị sự kinh ngạc, nghi ngờ của người nghe

  10. Don’t play games with me! Đừng có giỡn với tôi.

  11. I don’t know for sure. Tôi cũng không chắc
  Stranger Could you tell me how to get to the town hall?
  Tom: I don’t know for sure. Maybe you could ask the policeman over there.

  12. I’m not going to kid you.Tôi đâu có đùa với anh
  Karin You quit the job? You are kidding.
  Jack: I’m not going to kid you. I’m serious.

  13. That’s something. Quá tốt rồi / Giỏi lắm
  A: I’m granted a full scholarship for this semester.
  B: Congratulations. That’s something.

  14. Brilliant idea! Ý kiến hay! / Thông minh đấy!

  15. Do you really mean it? Nói thật đấy à?
  Michael: Whenever you are short of money, just come to me.
  David: Do you really mean it?

  16. You are a great help. Bạn đã giúp rất nhiều

  17. I couldn’t be more sure. Tôi cũng không dám chắc

  18. I am behind you. Tôi ủng hộ cậu
  A: Whatever decision you’re going to make, I am behind you.

  19. I’m broke. Tôi không một xu dính túi

  20. Mind you! Hãy chú ý! / Nghe nào! (Có thể chỉ dùng Mind.)
  Ví dụ: Mind you! He’s a very nice fellow though bad-tempered.

  + Về ngữ pháp:
  * người Mỹ: Do you have a problem?
  * người Anh: Have you got a problem?
  * người Mỹ : He just went home.
  * người Anh: He's just gone home., etc

  + Về từ vựng:
  * người Mỹ: truck(xe tải), cab(xe taxi), candy(kẹo),...
  * người Anh: lorry, taxi, sweet,...

  + Về chính tả:
  * người Mỹ: color(màu sắc),check(séc),center(trung tâm),...
  * người Anh: colour, cheque, centre,...

  21. You can count on it. Yên tâm đi / Cứ tin như vậy đi
  A: Do you think he will come to my birthday party?
  B: You can count on it.

  22. I never liked it anyway. Tôi chẳng bao giờ thích thứ này
  Khi bạn bè, đồng nghiệp làm hỏng cái gì của bạn, có thể dùng câu nói này để họ bớt lúng túng hay khó xử:
  Oh, don’t worry. I’m thinking of buying a new one. I never liked it anyway

  23. That depends. Tuỳ tình hình thôi
  VD: I may go to the airport to meet her. But that depends.
  Congratulations.Chúc mừng
  24. Thanks anyway. Dù sao cũng phải cảm ơn cậu
  Khi có người ra sức giúp đỡ mà lại không nên chuyện, có thể dùng câu này để cảm ơn

  25. It’s a deal. Hẹn thế nhé
  Harry: Haven’t seen you for ages. Let’s have a get-together next week.
  Jenny: It’s a deal.
   


  kidlesster, cassantivihong thích điều này.


Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP