1. learnlink

  learnlink Banned Thành viên thân thiết

  Ngữ pháp tiếng trung giản lược - Các cấu trúc cơ bản (tiếp theo)

  CẤU TRÚC 2: 形容词谓语句 (câu có vị ngữ là hình dung từ)

  A. Cấu trúc: «chủ ngữ+vị ngữ».
  Trong đó thành phần chủ yếu của vị ngữ là hình dung từ nhằm mô tả đặc tính, tính chất, trạng thái của chủ ngữ.
  Ví dụ:
  这个教室 大。Phòng học này lớn.
  你的中文书 多。Sách Trung văn của tôi (thì) nhiều.

  B. Mở rộng:
  a/ Ta thêm « 很 » để nhấn mạnh:
  我的学校 很大。Trường tôi rất lớn.

  b/ Ta thêm « 不 » để phủ định:
  我的学校 不 大。Trường tôi không lớn.
  我的学校 不很大。Trường tôi không lớn lắm.

  c/ Ta thêm « 吗 » ở cuối câu để tạo câu hỏi:
  你的学校 大 吗?Trường anh có lớn không?

  d/ Ta dùng «hình dung từ + 不 + hình dung từ» để tạo câu hỏi:
  你的学校 大 不大?Trường anh có lớn không? (= 你的学校 大 吗?)


  Tìm hiểu thêm tại: http://cunghoc.org/?p=1876
   
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP