ngữ động từ

Newsun

In Good I Trust
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.428
Cái này tớ góp nhặt đựoc cũng khá ổn, những từ ghép này chúng ta hay gặp, hok có cách nào để byt' nghĩa của nó ngoài cách phải hoc thuộc
04.gif
tớ ngĩ là rất hay nên share cho mọi ng`..
85.gif

Put: 1) đặt, để, đút, gắn , tra
Ex: he put the book his hands in his pocket
=> anh ấy đút tay vào túi áo
2) đưa ra, đem ra, sử dụng, đánh giá, ứoc lương.....
Put thường đi với:
Put aside :-a) Để sang một bên b) dành dụm
Put away: giam lại, bỏ vào tủ( không dùn đến nữ
b)để dành (tiền)
c)nốc(rượu)
Put by:để dành, dành dụm
Put down: a) để xuốg b) viết, ghi lại c)đàn áp
Put forth : mọc(lá) đâm(chồi) nảy(lộc)
Put award: trình bày , đề xuất, đưa ra, nêu ra
vặn(kim đồng hồ)
Put in: nắgt lời
Put of: a) ra đi b) xuống xe c) hoãn lại
Put on : a) mặc vào, đeo vào, đội vào
b) làm ra vẻ
c) bật( nút) bấm nút
d) béo ra
Put out: Bỏ đi, vứt đi, bỏ ra,
Sản xuất chế tạo
Phát hành, phát thanh
dập tắt( tuốc lá)
Put through : Thực hiện thành công
cho liên lạc, cho nói chuyẹn( bằng điện thoại)
Put together: Dder vào với nhau, ráp vào với nhau
Put up: giớithiệu ra ứng cử,
xây dựng,
công bố, tăng lên, cho vay, dưa ra thảo luận
Take: cầm , nắm , giữ, bặt chiếm đoạt, làm, thực hiện,......
Take thường đi với:
Take after: giống
Ẽ: He takes after his father ( Anh ta trông giống cha)
Take in: nhận, tiếp nhận
hiểu, thu nhận, nhớ
giảm, thu gọn( kích thứoc)
Take off: Tháo, cởi
Cất cánh(máy bay)
Take on: gánh vác, chiụ trách nhiệm
nhận lời thách đấu
Cho lên xe
Take over: Tiếp nhận, nối nghiệp
Takoe to: Trốn, chạy trốn
bắt đầu ham thích, nghiện, nhiễm thói xấu
Take up: nhặt lên , cầm lên
đón khách
bắt giữ, tóm
Get: kiếm đựoc, nhận đựoc, có được, làm cho, khiếm cho, trở nên.......
Get thường đi với:
Get about: đi lại , đi đây đi đó, lan truyền
Get along: sống, làm ăn, xoay sở
tiến bộ
hòa thuận, ăn ý
Get away: Đi khỏi, đi xa , cút, tránh khỏi, thoát khỏi
Get down to: bắt đầu làm, làm nghiêm chỉnh
Get in: đến, tới nơi,
trúng cử, được bầu,
Get into: Đựoc nhạn vào( một trường sau 1 kì thi)
Get off: xuống, rời khỏi
tháo, cởi ra
Get on: lên, trèo lên, tiến bộ, tấn tới, xoay sở, mạc vào
Get out: lộ ra ngoài, bị khám phá, đi ra ngoài, thoát khỏi, tránh khỏi,
Get ovẻ: làm xong, kết thúc, vượt qua, khắc phục
Get through: Làm trọn, làm xong
dùng hết, xài hết
thi đỗ
Get up: thức dậy, đứng lên, kéo lên, nổi dạy( gió)
Give: cho, biếu, tặng, trao cho, làm cho, gây cho,..........
Give thường đi với
Give away: trao ,cho, phát,
Give in: nộp, giao, nhựong bộ, chịu thua, ghi vào,, điền vào
Give out: chia, phân phối, gaio, công bố, tở ra, phát ra, xông lên, cạn hết
Give over: trao tay, đưa cho, phân phối
Give up: từ bỏ, giao nộp(cho nhà chức trách)
__________________
 
Hiệu chỉnh:
Top