1. xuanhung_xd9

  xuanhung_xd9 thichhohap.com Thành viên thân thiết

  Nghệ thuật đánh giặc giữ nước của tổ tiên ta.

  I- Những yếu tố tác động đến nghệ thuật thuật đánh giặc của dân tộc ta.
  a- Yếu tố địa lý:
  Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngỏ đi vào lục địa châu Á, đi ra biển Thái Bình Dương rất thuận lợi vì vậy mà thường bị kẻ thù nhòm ngó.
  - Việt Nam có núi sông hiểm trở, thuận lợi cho việc hình thành thế trận hiểm hóc để đánh giặc giữ nước

  b- Yếu tố kinh tế:
  - Dân tộc Việt có nền kinh tế nông nghiệp tự cung, tự cấp, lấy trồng trọt và chăn nuôi là chủ yếu.
  - Là nền kinh tế khép kín, ít bị biến động bởi yếu tố khách quan từ bên ngoài, phát huy sức mạnh tự chủ, tự lực, tự cường cao.
  - Để bảo đảm cho chiến tranh, tổ tiên ta đã kết hợp tư tưởng dựng nước đi đôi với giữ nước: “ Phú quốc binh cường”, “ Ng