nội dung nghệ thuật đánh giặc của tổ tiên ta

  1. xuanhung_xd9

    Nghệ thuật đánh giặc giữ nước của tổ tiên ta.

    I- Những yếu tố tác động đến nghệ thuật thuật đánh giặc của dân tộc ta. a- Yếu tố địa lý: Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngỏ đi vào lục địa châu Á, đi ra biển Thái Bình Dương rất thuận lợi vì vậy mà thường bị kẻ thù nhòm ngó. - Việt Nam có núi sông hiểm trở, thuận lợi cho...
Quay lại
Top