NEEDLES AND PINS

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.158
NEEDLES AND PINSSMOKIE - 1977
British Rock Band ‘SMOKIE’
(Song 36)


I saw her today
Hôm nay gặp nàng
I saw her face
Khuôn trăng mặn mà
It was a face I loved
Đó là khuôn mặt ta thương
And I knew
Và thừa biết
I had to run away
Ta phải trốn biệt
And get down on my knees and pray
Rồi khuỵu gối chắp tay cầu nguyện
That they'd go away
Sao cho bóng hình tan biến
But still they begin
Nhưng rồi dáng xưa hiển hiện
Needles and pins
Dạ như kiến bò
Because of all my pride
Cũng do lòng tự trọng
The tears I gotta hide
Nuốt ngược nước mắt vào trong

Hey, I thought I was smart
Ừ, cứ nghĩ mình sáng
I won her heart
Ráng chiếm trái tim
Didn't think I'd do
Chẳng nghĩ sẽ thành
But now I see
Nhưng giờ mới thấy
She's worse to him than me
Nàng tệ với ta cả luôn người ấy
Let her go ahead
Cứ để nàng vậy
Take his love instead
Riêng ta ôm lấy tình này
And one day she will see
Rồi một ngày nàng sẽ thấy
Just how to say please
Phải làm sao để nói, “Em xin”
And get down on her knees
Chắp tay khuỵu gối van cầu
Yeah, that's how it begins
Đó là cách khởi đầu câu chuyện
You'll feel those needles and pins
Dĩ nhiên sẽ cảm bồn chồn không yên
Hurtin' her, hurtin' her
Ngang nhiên làm tổn thương nàng

Why can't I stop
Sao ta không dừng
And tell myself I'm wrong
Và tự nhủ mình sai
I'm wrong, so wrong
Mình sai, sai quá
Why can't I stand up
Sao chẳng đứng lên
And tell myself I'm strong
Và tỏ mình là phái mạnh

Because
Cũng vì

I saw her today
Hôm nay gặp nàng
I saw her face
Khuôn trăng mặn mà
It was a face I loved
Đó là khuôn mặt ta thương
And I knew
Và thừa biết
I had to run away
Ta phải trốn biệt
And get down on my knees and pray
Rồi khuỵu gối chắp tay cầu nguyện
That they'd go away
Sao cho bóng hình tan biến
But still they begin
Nhưng rồi dáng xưa hiển hiện
Needles and pins
Dạ như kiến bò
Because of all my pride
Cũng do lòng tự trọng
The tears I gotta hide
Nuốt ngược nước mắt vào trong

Oh, needles and pins
Ôi, lâng lâng trong dạ
Needles and pins
Như muối xát lòng
Needles and pins
Đi không đặng, ở chẳng xong

Needles and pins
Như kim trong dạ
Needles and pins
Bồn chồn trong tim
Needles and pins
Đứng ngồi không yên

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 
Hiệu chỉnh:
Top