1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Một số từ-cụm từ lóng tiếng Anh mà teen Mỹ hay dùng

  Trong ngôn ngữ Anh-Mỹ cũng giống như tiếng Việt là có một số tiếng lóng khá là thú vị và phong phú cũng giống như trong tiếng Việt. Nay mình share với các bạn cùng xem nhé

  Beat it->Đi chỗ khác chơi
  Big Deal!->Làm Như Quan trọng Lắm, Làm gì dữ vậy !
  Big Shot->Nhân vật quan trọng
  Big Wheel->Nhân vật quyền thế
  Big mouth->Nhiều Chuyện
  Black and the blue->Nhừ tử
  By the way->À này
  By any means, By any which way->Cứ tự tiện, Bằng Mọi Giá
  Be my guest->Tự nhiên
  Break it up->Dừng tay

  Come to think of it->Nghĩ kỹ thì
  Can't help it->Không thể nào làm khác hơn
  Come on->Thôi mà,Lẹ lên, gắng lên, cố lên
  Can't hardly->Khó mà, khó có thể
  Cool it->Đừng nóng
  Come off it->Đừng sạo
  Cut it out->Đừng giởn nửa, Ngưng Lại
  Dead End->Đường Cùng
  Dead Meat->Chết Chắc
  Down and out->Thất Bại hoàn toàn
  Down but not out->Tổn thương nhưng chưa bại
  Down the hill->Già
  For What->Để Làm Gì?
  What For?->Để Làm Gì?
  Don't bother->Đừng Bận Tâm
  Do you mind->Làm Phiền
  Don't be nosy->đừng nhiều chuyện
  Just for fun->Giỡn chơi thôi
  Just looking->Chỉ xem chơi thôi
  Just testing->Thử chơi thôi mà
  Just kidding / just joking->Nói chơi thôi

  Give someone a ring->Gọi Người Nào
  Good for nothing->Vô Dụng
  Go ahead->Đi trước đi, cứ tự tiện
  God knows->Trời Biết
  Go for it->Hãy Thử Xem
  Get lost->Đi chỗ khác chơi
  Keep out of touch->Đừng Đụng Đến

  Happy Goes Lucky->Vô Tư
  Hang in there/ Hang on->Đợi Tí, Gắng Lên
  Hold it->Khoan
  Help yourself->Tự Nhiên
  Take it easy->Từ từ
  I see->Tôi hiểu
  It's a long shot->Không Dễ Đâu
  it's all the same->Cũng vậy thôi mà
  I 'm afraid->Rất Tiếc Tôi...
  It beats me->Tôi chịu (không biết)
  It's a bless or a curse->Chẳng biết là phước hay họa
  Last but not Least->Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng
  Little by little->Từng Li, Từng Tý
  Let me go->Để Tôi đi
  Let me be->kệ tôi
  Long time no see->Lâu quá không gặp

  Make yourself at home->Cứ Tự Nhiên
  Make yourself comfortable->Cứ Tự Tiện
  My pleasure->Hân hạnh
  out of order->Hư, hỏng
  out of luck->Không May
  out of question->Không thể được
  out of the blue->Bất Ngờ, Bất Thình Lình
  out of touch->Lục nghề, Không còn liên lạc
  One way or another->Không bằng cách này thì bằng cách khác
  One thing lead to another->Hết chuyện này đến chuyện khác
  Over my dead body->Bước qua xác chết của tôi đã:D
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP