most and most of

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.429
most với most of khá là giống nhau
+ most thì có nhiều nghĩa và trong nhiều cấu trúc
còn most of thì chỉ có 1 dạng most of + từ (a, an, the, this, my...) và đại từ với nghĩa là hầu hết
Most of the people here know each other.
Most of my friends live aboard.
Most of us thought he was wrong
cùng với nghĩa đó most thì đi trước 1 danh từ không có từ xác định nào theo sau và most ở đây đóng vai trò là từ xác định
Most cheese is made from cow's milk. ( not most of cheese...)
Most Vietnamese people understand French. ( not Most of Vietnamese...)
Tóm lại một câu nhe
biggrin.gif
:
most + danh từ không xác định
most of + danh từ xác định ....
 
Top