[Lyrics] It's The Most Wonderful Time Of The Year - Andy Williams

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️It's the most wonderful time of the year
With the kids jingle belling
And everyone telling you "Be of good cheer"
It's the most wonderful time of the year
It's the hap-happiest season of all
With those holiday greetings and gay happy meetings
When friends come to call
It's the hap- happiest season of all


There'll be parties for hosting
Marshmallows for toasting
And caroling out in the snow
There'll be scary ghost stories
And tales of the glories of
Christmases long, long ago

It's the most wonderful time of the year
There'll be much mistletoeing

And hearts will be glowing
When love ones are near
It's the most wonderful time of the year

There'll be parties for hosting
Marshmallows for toasting
And caroling out in the snow
There'll be scary ghost stories
And tales of the glories of

Christmases long, long ago

It's the most wonderful time of the year
There'll be much mistltoeing
And hearts will be glowing
When love ones are near
It's the most wonderful time
It's the most wonderful time
It's the most wonderful time

It's the most wonderful time of the year
Đó là khoảng thời gian tuyệt diệu nhất trong năm
Với những đứa trẻ rung chuông leng keng
Và mọi người nói với bạn rằng "Chúc hạnh phúc"
Đó là khoảng thời gian tuyệt diệu nhất trong năm
Đó là thời gian vui sướng trong tất cả
Với những lời chúc ngày lễ và những buổi họp mặt vui vẻ hạnh phúc

Khi những người bạn đến và gọi bạn
Đó là thời gian vui sướng nhất trong tất cả

Sẽ có những buổi tiệc để chiêu đãi
Kẹo dẻo để tung ném lên
Và hát mừng trong tuyết
Sẽ có những câu chuyện ma ghê sợ
Và những câu chuyện về niềm vinh quang
Trong những giáng sinh trước đây rất lâu


Đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong năm
Sẽ có nhiều cây tầm gửi
Và những trái tim sẽ rực lên
Khi tình yêu đang đến gần
Đó là thời gian tốt đẹp nhất trong năm

Sẽ có những buổi tiệc để chiêu đãi
Kẹo dẻo để tung ném lên
Và hát mừng trong tuyết

Sẽ có những câu chuyện ma ghê sợ
Và những câu chuyện về niềm vinh quang
Trong những giáng sinh trước đây rất lâu

Đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong năm
Sẽ có nhiều cây tầm gửi
Và những trái tim sẽ rực lên
Khi tình yêu đang đến gần
Đó là thời gian tốt đẹp nhất

Đó là thời gian tuyệt vời nhất
Đó là thời gian diệu kì nhất
Đó là thời gian tốt đẹp nhất trong nam

 

×
Quay lại
Top