LONELY WEEKEND (Kacey Musgraves) Lời Dịch Anh Việt

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.194
LONELY WEEKENDKacey Musgraves

It's a lo, it's a lo, it's a lonely weekend
Sao lẻ loi, sao trơ trọi, một ngày cuối tuần hiu quạnh
It's a lo, it's a lo, it's a lonely feelin' without you
Ôi cô đơn, ôi cô độc, một cảm giác lạnh lùng thiếu vắng anh

Monday, I was gone, and Tuesday, you were working late
Thứ Hai em lại xa, và Thứ Ba anh làm về trễ
Wednesday went to hell, and Thursday kinda had the wait, yeah
Thứ Tư địa ngục đọa đày, Thứ Năm phải đợi phải chờ, chán ghê
Friday, you were leavin', goin' out of town again
Thứ Sáu anh mau khăn gói, bỏ quê em về chốn nội thành
I should see what's goin' on, only got a couple friends
Em nên biết chuyện gì sẽ đến: chỉ và đứa bạn quẩn quanh

It's a lo, it's a lo, it's a lonely weekend
Sao lẻ loi, sao trơ trọi, một ngày cuối tuần hiu quạnh
It's a lo, it's a lo, it's a lonely feelin' without you
Ôi cô đơn, ôi cô độc, một cảm giác lạnh lùng thiếu vắng anh
Guess everybody else is out tonight
Đoán ai nữa bơ vơ ngoài kia tối nay
Guess I'm hangin' by myself, but I don't mind
Chừng mình cũng lửng lơ một mình, bất cần ngoài ấy
It's a lo, it's a lo, it's a lonely weekend, yeah
Ôi vắng vẻ, ôi đìu hiu, cuối tuần của nỗi nhớ đầy

I got a million things to do, but I haven't done a single one (no)
Em có cả triệu thứ đảm đương, mà vẫn chẳng làm 1 điều đơn lẻ
And if my sister lived in town, I know that we'd be doin' something fun
Nếu giờ cô em sống ở đây, thấy chị em còn chút gì vui vẻ
I keep lookin' at my phone, puttin' it back down
Cứ chằm chằm nhìn vào máy thoại, nhấc lên bỏ xuống
There's a little part of me that's got the fear of missin' out, and
Có một góc nhỏ tâm hồn bâng quơ nỗi sợ lỡ mà nhỡ cuộc, rồi

It's a lo, it's a lo, it's a lonely weekend
Sao lẻ loi, sao trơ trọi, một ngày cuối tuần hiu quạnh
It's a lo, it's a lo, it's a lonely feelin' without you
Ôi cô đơn, ôi cô độc, một cảm giác lạnh lùng thiếu vắng anh
Guess everybody else is out tonight
Đoán ai nữa bơ vơ ngoài kia tối nay
Guess I'm hangin' by myself, but I don't mind
Chừng mình cũng lửng lơ một mình, bất cần ngoài ấy
It's a lo, it's a lo, it's a lonely weekend, yeah
Ôi vắng vẻ, ôi đìu hiu, cuối tuần của nỗi nhớ đầy

Even if you got somebody on your mind
Dẫu mình có ai đó vương vấn tâm can
It's alright to be alone sometimes, sometimes
Nhưng rồi cũng lẻ loi lúc này, lúc khác

It's a lo, it's a lo, it's a lonely weekend
Sao lẻ loi, sao trơ trọi, một ngày cuối tuần hiu quạnh
It's a lo, it's a lo, it's a lonely feelin' without you
Ôi cô đơn, ôi cô độc, một cảm giác lạnh lùng thiếu vắng anh
Guess everybody else is out tonight
Đoán ai nữa bơ vơ ngoài kia tối nay
Guess I'm hangin' by myself, but I don't mind
Chừng mình cũng lửng lơ một mình, bất cần ngoài ấy
It's a lo, it's a lo, it's a lonely weekend, yeah
Ôi vắng vẻ, ôi đìu hiu, cuối tuần của nỗi nhớ đầy
It's a lo, it's a lo, it's a lonely weekend, yeah
Ôi vắng vẻ, ôi đìu hiu, cuối tuần của nỗi nhớ đầy

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Hiệu chỉnh:
Quay lại
Top