Lời Dịch - What if - Simple Plan

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


What if

What if I lead the way
What if I make mistakes
(Will you be there?)
What if I change the world
What if I take the blame
(Will you be there?)

I remember going back to the place we used to lay
But I keep losing track
Another days, they all turn black
And our dreams all start to fade
But there's no turning back
Cuz the world keeps turning
(So why do you tell me you care if you're not going to stay?)
And my heart's still burning
(Why do you tell me you care?)

What if I change the world
If I lead the way
What if I be the one who takes the blame
What if I can't go on without you
What if I graduate
What if I don't What if I don't

I was slowly, giving up
As the world keeps losing faith
And you still turn your back
Another path I follow takes a tool on me, on you
But there's no turning back
‘Cuz the world keeps turning
(So why do you tell me you care if you're not going to stay?)
And my heart's still burning
(Why do you tell me you care?)


What if I change the world
If I lead the way
What if I be the one who takes the blame
What if I can't go on without you
What if I graduate
What if I don't What if I don't

I'll be waiting here I'll be waiting here I'll be waiting here
For you to call me
I'll be waiting here I'll be waiting here I'll be waiting here
For you to call me
I'll be waiting here I'll be waiting here I'll be waiting here
For you to call me

Ohh..
What if I lead the way
What if I graduate
What if I change the world
Would you still remember me ?
What if I lead the way
What if I graduate
What if I change the world
And I found the words to tell you right to me ?

I'll be waiting here I'll be waiting here I'll be waiting here
For you to call me
I'll be waiting here I'll be waiting here I'll be waiting here

Thế thì đã sao

Nếu tôi làm chủ con đường mình đi thì sao ?
Nếu tôi phạm phải sai lầm thì sao?
(Bạn sẽ ở đó chứ?)
Nếu tôi có thay đổi thế giới này thì sao?
Nếu tôi có nhận lấy sự quở trách thì ra sao?
(Bạn sẽ ở đó chứ?)

Tôi vẫn nhớ để quay về cái vị trí khi xưa
Nhưng tôi mãi lạc dấu
Những ngày khác, tất cả chúng sẽ trở nên u tối
Và mọi ước mơ của ta sẽ bắt đầu phai mờ
Nhưng chẳng còn sự quay về nữa
Vì thế giới mãi xoay vòng
(Nếu như bạn không có ý định ở lại bên tôi thì tại sao bạn còn bảo tôi rằng bạn quan tâm?)
Và trái tim tôi vẫn đang rực cháy
(Sao bạn lại bảo rằng bạn quan tâm tôi?)

Nếu tôi thay đổi thế giờ này thì sao?
Nếu tôi có làm chủ con đường mình đi thì sao?
Nếu tôi có là người sẽ nhận lấy sự quở mắng?
Tôi không thể bước tiếp nếu thiếu bạn thì sao?
Nếu tôi được cấp bằng thì sao?
Nếu lỡ tôi không như thế thì sao đây?
Thì sao đây?...

Tôi đã dần dần bỏ cuộc
Khi thế gian này mãi đánh mất niềm tin nơi tôi
Và bạn thì vẫn chẳng quay về
Con đường khác tôi theo đó rồi sẽ sử dụng tôi như một công cụ,
Cả tôi cả bạn
Nhưng chẳng có sự quay về
Vì thế giới mãi xoay vòng
Và trái tim tôi vẫn đang rực cháy

Nếu tôi thay đổi thế giờ này thì sao?
Nếu tôi có làm chủ con đường mình đi thì sao?
Nếu tôi có là người sẽ nhận lấy sự quở mắng?
Tôi không thể bước tiếp nếu thiếu bạn thì sao?
Nếu tôi được cấp bằng thì sao?
Nếu lỡ tôi không như thế thì sao đây?
Thì sao đây?...

Tôi sẽ mãi đợi ở nơi đây [x3]
Đợi chờ bạn gọi tôi
Tôi sẽ mãi đợi ở nơi đây [x3]
Đợi chờ bạn gọi tôi
Tôi sẽ mãi đợi ở nơi đây [x3]
Đợi chờ bạn gọi tôi

Ooh..
Và liệu tôi đã tìm ra những lời lẽ để bảo rằng với tôi bạn đã đúng?

[Lặp] 
Top