[Lyrics] What Are You Waiting For - Lindsay Lohan

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532Sometimes I get that overwhelming feeling.
So sad, the faces on tv.
If I tried to make a difference, would it help anyway?
But then I stop and to myself I say..

So you wanna change the world?
What are you waiting for?
Say you're gonna start right now.
What are you waiting for?
It only takes one voice.
So come on now and shout it out.
Give a little more,
What are you waiting for?

Sometimes, I feel a little helpless.
Seems like I can't do a thing.
But anything is possible, just you wait and see.
Good things happen, if you just believe.

So you wanna change the world?
What are you waiting for?
Say you're gonna start right now.
What are you waiting for?
It only takes one voice.
So come on now and shout it out.
Give a little more,
What are you waiting for?

Someday, somehow. I'm gonna take that step.
Cause time is tickin' away.
Right here, right now.
Before it's too late.
I'm gonna face tomorrow today.
Don't wait.
Yeah.
Yeah, yeah, yeah.

So you wanna change the world?
What are you waiting for?
Say you're gonna start right now.
What are you waiting for?
It only takes one voice.
So come on now and shout it out.
Give a little more,
What are you waiting for?
Đôi lúc, tôi có cảm giác không cưỡng lại được
Cảm giác buồn bã, những khuôn mặt trên TV
Nếu tôi thử làm một cái gì khác, liệu nó có thể giúp tôi thế nào đây?
Nhưng tôi dừng lại và tự nói với chính mình

Vậy, bạn muốn thay đổi thế giới hả?
Thế thì bạn còn chờ gì nữa
Nói rằng: bạn sẽ bắt đầu ngay bây giờ
Bạn còn chờ đợi gì nữa
Chỉ còn một giọng nói
Vậy, hãy tiến lên và hò hét nào
Chỉ cần một chút nữa
Vậy bạn còn chờ gì?

Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy một chút bất lực
Dường như tôi chẳng thế làm gì cả
Nhưng bất cứ cái gì cũng có thể, chỉ cần bạn chờ xem
Những điều tốt đẹp sẽ đến, chỉ cần bạn tin tưởng

ĐK

Một ngày nào đó, bằng cách này hay cách khác, tôi sẽ đi bước đó
Vì thời gian luôn luôn trôi qua
Ngay chỗ này, ngay lúc này
Trước khi quá muộn
Tôi sẽ đương đầu với ngày mai, hôm nay
Đừng chờ đợi thêm nữa
Yeah
Yeah, yeah, yeah

ĐK 

×
Quay lại
Top