Lời Dịch - The One Who Knows - Dar Williams

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


Time it was I had a dream
You're the dream come true
If I had the world to give
I'd give it all to you

I'll take you to the mountains
I will take you to the sea
I'll show you how this life became

A miracle to me

You'll fly away
But take my hand until that day
So when they ask how far love goes
When my job's done
You'll be the one who knows

All the things you treasure most
Will be the hardest ones

I will watch you struggle on
Before the answers come

But I won't make it harder
I'll be there to cheer you on
I'll shine the light that guides you down
The road you're walking on

You'll fly away
But take my hand until that day

So when they ask how far love goes
When my job's done
You'll be the one who knows

Before the mountains call to you
Before you leave this home
I want to teach your heart to trust
As I will teach my own

But sometimes I will ask the moon

Where it shined upon you last
And shake my head and laugh and say
It all went by so fast

You'll fly away
But take my hand until that day
So when they ask how far love goes
When my job's done
You'll be the one who knows
Đó là lúc mẹ có một ước mơ
Và con chính là ước mơ thành sự thực
Nếu mẹ có cả thế giới
Mẹ sẽ cho con tất cả

Mẹ sẽ đưa con đến núi cao
Sẽ đưa con đến đại dương bao la
Mẹ sẽ chỉ cho con biết làm thế nào..

Mà thế giới trở nên một phép màu

Rồi con sẽ bay thật xa thôi
Nhưng hãy nắm lấy tay mẹ cho đến ngày ấy
Vậy khi người ta hỏi tình yêu có thể nhiều đến mức nào?
Khi công việc mẹ hoàn tất
Con sẽ thế nào ai biết được

Tất cả những thứ con quí trọng nhất
Sẽ là những thứ khó khăn nhất

Mẹ sẽ dõi theo con nỗ lực đạt được
Trước khi có câu trả lời

Nhưng mẹ sẽ không khiến mọi chuyện tệ hại hơn
Mẹ sẽ ở đó và cổ vũ con
Mẹ sẽ thắp lên luồng sáng soi dẫn
Trên con đường con đang bước đi

Rồi con sẽ bay thật xa thôi
Nhưng hãy nắm lấy tay mẹ cho đến ngày ấy

Vậy khi người ta hỏi tình yêu có thể nhiều đến mức nào?
Khi công việc mẹ hoàn tất
Con sẽ thế nào ai biết được

Trước khi ngọn núi kia (thử thách ^^) vẫy gọi
Trước khi con rời xa căn nhà này
Mẹ muốn chạm đến trái tim con để tin rằng
Cũng như mẹ chạm vào trái tim mình

Nhưng đôi lúc mẹ hỏi mặt trăng

Nơi nào nó còn chiếu soi cho con
Mẹ lắc đầu cười và nói
Mặt trăng ngoảnh đi nhanh quá

Rồi con sẽ bay thật xa thôi
Nhưng hãy nắm lấy tay mẹ cho đến ngày ấy
Vậy khi người ta hỏi tình yêu có thể nhiều đến mức nào?
Khi công việc mẹ hoàn tất
Con sẽ thế nào ai biết được


 
Top