[Lyrics] The Wind Blows - All American Rejects

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I've got to breathe
You can't take that from me
Cause it's all that you left that's mine
You had to leave
And that's all I can see
But you told me your love was blind

There are times
You're so impossible that I should sign a waiver
And you will find
Someone worth walking on when you ask me to go

(Chorus)
I'll leave when the wind blows
Take a breath and there it goes
I'll be outside of your window
I'll pass by but I'll go slow
I'll leave when the wind blows

There was a day
You threw our love away
Then you passed it to someone new
You wanna stay
But since you wanna play
We can finally say we're through

There are times you're so impossible and you ask me to go

(Chorus)
I'll leave when the wind blows
Take a breath and there it goes
I'll be outside of your window
I'll pass by but I'll go slow
I'll leave when the wind blows

You can scream there's just echoes
Pass outside of your window
You'll be sad that you let me go
I'll leave but just know

As I lay in solitude
Oh What's a boy supposed to do
I Shake the very thought of you
Me together, I remember
Late nights when I stayed up late
All I do is wait and wait
Your never coming home to me
That's the hardest thing to see

I got to breathe
You can't take that from me
We can finally say we're through

(Chorus)
I'll leave when the wind blows
Take a breath and there it goes
I'll be outside of your window
I'll pass by but I'll go slow
I'll leave when the wind blows

You can scream there's just echoes
Pass outside of your window
You'll be sad that you let me go
On every face you'll ever know
And everywhere you ever go
You'll feel when the wind blows
Anh cũng cần phải thở
Em không thể lấy mất cả điều đó được
Bởi đó là tất cả những gì còn lại của anh
Em cần phải đi thôi
Và đó là tất cả những gì anh biết
Nhưng em nói với anh: tình yêu của em là mù quáng

Đã có những lúc
Em thật quá vô lý nên anh đành phải từ chối
Và em sẽ tìm thấy
Một người đáng để thế vai khi em buộc anh phải ra đi

Anh sẽ đi khi nào ngọn gió thổi
Hãy hít một hơi thật sâu và rồi nó sẽ biến mất
Anh sẽ chỉ dừng lại ở bên ngoài cửa sổ nhà em
Anh sẽ đi ngang qua nhưng anh sẽ đi thật chậm
Anh sẽ đi khi nào ngọn gió thổi

Đã có những ngày
Em đã vứt tình yêu của chúng ta đi
Rồi em chuyển nó qua cho một người mới
Em muốn ở lại
Nhưng từ khi em muốn chơi đùa
Chúng ta cuối cùng cũng có thể nói: qua rồi

Đã có những lúc em thật quá vô lý và em buộc anh phải ra đi

Anh sẽ đi khi nào ngọn gió thổi
Hãy hít một hơi thật sâu và rồi nó sẽ biến mất
Anh sẽ chỉ dừng lại ở bên ngoài cửa sổ nhà em
Anh sẽ đi ngang qua nhưng anh sẽ đi thật chậm
Anh sẽ đi khi nào ngọn gió thổi

Em có thể hét thật to nhưng chỉ có tiếng vọng lại
Lướt qua cửa sổ nhà em
Em sẽ buồn bởi em đã để anh đi
Anh sẽ ra đi nhưng hãy biết này

Khi anh cô đơn
Ôi, một chàng trai như anh nên làm gì đây
Anh rũ bỏ mọi ý nghĩ về em
Chúng ta bên nhau, anh vẫn nhớ
Những đêm muộn anh thức
Tất cả những gì anh làm là chờ và đợi
Em không bao giờ trở về với anh
Là điều anh thấy đau khổ nhất

Anh cũng cần phải thở
Em không thể lấy mất cả điều đó được
Chúng ta cuối cùng cũng có thể nói: qua rồi

Anh sẽ đi khi nào ngọn gió thổi
Hãy hít một hơi thật sâu và rồi nó sẽ biến mất
Anh sẽ chỉ dừng lại ở bên ngoài cửa sổ nhà em
Anh sẽ đi ngang qua nhưng anh sẽ đi thật chậm
Anh sẽ đi khi nào ngọn gió thổi

Em có thể hét thật to nhưng chỉ có tiếng vọng lại
Lướt qua cửa sổ nhà em
Em sẽ buồn bởi em đã để anh đi
Mọi gương mặt em từng biết
Và những nơi em đã tới
Em sẽ cam thấy khi nào ngọn gió thổi 
×
Quay lại
Top