[Lyrics] Believe - All American Rejects

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️


I don't ever want to believe
I don't ever want to believe yeah
That when we die
We all leave

Your innocence is not forgotten
I hope you know that where you are I wish you well
I hope you sleep in a perfect memory


You know it's hard I tried
I could never say goodbye

I don't ever wanna believe
I don't ever wanna believe yeah
That when we die
We all leave
I don't ever wanna let go
I hope that you see yeah

That there's a part of you that's left inside of me

Yesterday just took me hostage
Yesterday locked me away from any truth
And now tomorrow's here without you
I know it's hard I've tried
I could never say goodbye

I know it's hard I tried
I could never say goodbye


I don't ever wanna believe
I don't ever wanna believe yeah
That when we die
We all leave
I don't ever wanna let go
I hope that you see yeah
That there's a part of you that's left inside of me
That there's a part of you that left inside


I try to push you away
But you never push back
You know I'll never forget you
I never thought I'd say that
You made a mess out of me

I don't ever wanna believe
I don't ever wanna believe yeah
That when we die

That we all leave

I don't ever wanna believe
I don't ever wanna believe yeah
That when we die
That we all leave

I don't ever wanna let go
I hope that you see yeah
That there's a part of you that's left inside of me [x4]


Anh chưa bao giờ muốn tin
Anh chưa bao giờ muốn tin yeah
Lúc chúng ta lìa đời
Là lúc mọi việc buông xuôi

Sự trong trắng của em sẽ không bị quên lãng
Anh mong em biết rằng khi em ở đâu anh đều chúc em tốt lành

Anh hi vọng em sẽ ngủ trong kỉ niệm đẹp nhất

Em biết rất khó để làm anh đáng tin cậy
Anh có thể không bao giờ nói tạm biệt

Anh chưa bao giờ muốn tin
Anh chưa bao giờ muốn tin yeah
Lúc chúng ta lìa đời
Là lúc chúng ta buông xuôi mọi việc
Anh chưa bao giờ muốn đi

Anh mong em thấy được
Rằng có một phần của em còn lại trong anh

Ngày hôm qua đã bắt anh làm con tin
Ngày hôm qua giam anh khỏi những sự thật
Và ngày mai tới mà không có em
Em biết rất khó để làm anh đáng tin cậy
Anh có thể không bao giờ nói tạm biệt

Em biết rất khó để làm anh đáng tin cậy

Anh có thể không bao giờ nói tạm biệt

Anh chưa bao giờ muốn tin
Anh chưa bao giờ muốn tin yeah
Lúc chúng ta lìa đời
Là lúc chúng ta buông xuôi mọi việc
Anh chưa bao giờ muốn đi
Anh mong em thấy được
Rằng có một phần của em còn lại trong anh

Rằng có một phần của em còn lại..

Anh cố đẩy em đi
Nhưng em không bao giờ cố đẩy lại
Em biết anh sẽ không bao giờ quên em
Em giúp anh thoát khỏi phiền hà

Anh chưa bao giờ muốn tin
Anh chưa bao giờ muốn tin yeah
Lúc chúng ta lìa đời

Là lúc mọi việc buông xuôi

Anh chưa bao giờ muốn tin
Anh chưa bao giờ muốn tin yeah
Lúc chúng ta lìa đời
Là lúc mọi việc buông xuôi

Anh chưa bao giờ muốn đi
Anh mong em thấy được
Rằng có một phần của em còn lại trong anh (x4)

 
×
Quay lại
Top