Lời Dịch - Still Me - Erkan Aki

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


Still Me
.
I've gone many ways
Just to see who I am
Been stranded in faith
There were moments

But through your eyes I can see
That as long as I believe
I'll know that I'm still me

You touched me and saw
There were times I was weak
You turned every fault
Into fortune

Because through your eyes I can see
That as long as I believe
I'll know that I'm still me
And if my dreams have all been shattered
If my will is pale from battle
Your love gives me hope and meaning
(Folded hands of prayer will find me)
Like a breath of spring

The will to survive
Can be distant at times
But I'll stay alive for tomorrow

Because through your eyes I can see
That as long as I believe
I'll know that I'm still me

Yes through your eyes I can see
That as long as I believe
I'll know that I'm still me
VẪN LÀ TÔI

Tôi đã đi theo nhiều cách
Chỉ để xem tôi là ai
Bị mắc cạn trong đức tin
Đã có những phút chốc

Nhưng sâu thẳm qua đôi mắt em tôi có thể thấy
Chỉ cần tôi tin tưởng
Tôi biết rằng tôi vẫn là tôi

Khi em chạm vào tôi và đã thấy
Có rất nhiều lần tôi trở nên yếu đuối
Và em đã gạt bỏ mọi khuyết điểm
Để thành vận may

Bởi sâu thẳm qua đôi mắt em tôi có thể thấy
Lâu dài như tôi tin tưởng
Tôi biết rằng tôi vẫn là tôi
Và nếu những giấc mơ của tôi bị tiêu tan tất cả
Nếu như ý chí của tôi bị lu mờ bởi trận chiến
Tình yêu của em sẽ mang đến cho tôi hi vọng và ý nghĩa
(Chắp tay cầu nguyện sẽ tìm thấy tôi)
Giống như một hơi thở của mùa xuân

Sự quyết tâm để tồn tại
Có thể có những lần xa cách
Nhưng tôi sẽ còn ở lại để sống cho ngày mai

Bởi sâu thẳm qua đôi mắt em tôi có thể thấy
Chỉ cần như tôi tin tưởng
Tôi biết rằng tôi vẫn là tôi

Phải, sâu thẳm qua đôi mắt em tôi có thể thấy
Chỉ cần tôi tin tưởng
Tôi biết rằng tôi vẫn là tôi.


 
Top