[Lyrics] Through The Trees - Low Shoulder

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️


All alone in an empty room
nothing left but the memories of when I had my best frIend
I don't know how we ended up here
I don't know but it's never been so clear
We made a mistake, dear.
And I see the broken glass in front of me
I see your shadow hangIng over me
and your face, I can see...


Through the trees
I wIll find you;
I wIll heal the ruins left inside you
cuz I'm stIll here breathing now...
I'm still here breathing now...
I'm still here breathIng now...
untIl I'm set free.
Go quiet through the trees


I remember how we used to talk
about the places we would go when we were off
and all that we were gonna find.
And I remember our seeds grow
and how you cried when you saw
the first leaves show.
The love was from your eyes.

So can you see

the branches hanging over me?
Can you see
the love you left inside of me?
in my face
can you see?

Through the trees
I will find you;
I will heal the ruins left inside you.

Cuz I'm still here breathing now
I'm still here breathing now...
I'm still here breathing now...
until I'm set free.
Go quiet through the trees.

Cuz you're not coming back
And you're not coming back
No-oo.. No-oo.. No

You're not coming back...
You're not coming back...

Take my breath as your own
Take my eyes to guide you home

Cuz I'm still here breathing now...
I'ms till here breathing now...
I'm still here breathing now...
And I'm still here...


Cuz I'm still here breathing now...
I'm still here breathing now...
I'm still here breathing now...
And I'm still here..

Cuz I'm still here breathing now...
I'm still here breathing now...
I'm still here breathing now...
And I'm still here..


But you're not coming back.
And you're not coming back.
Cuz you're not coming back
until I'm set free
Go quiet through the trees.
Một căn phòng trống chất chứa bao nỗi cô đơn
Không còn lại gì ngoại trừ ký ức về người bạn thân nhất

Tôi không biết chúng ta đã kết thúc như thế nào
Tôi không biết nhưng điều đó chẳng bao giờ rõ ràng
Bạn à, chúng ta đã mắc sai lầm
Và tấm gương vỡ tan trước mắt
Tôi nhìn thấy bóng dáng, khuôn mặt của cậu cứ lơ lửng trong tâm trí, tôi có thể thấy...

Xuyên qua rừng cây
Tôi sẽ tìm thấy bạn
Tôi sẽ hàn gắn mọi vết thương sâu thẳm trong bạn

Bởi vì tôi vẫn đang tồn tại
Giờ đây tôi vẫn đang tồn tại
Tôi vẫn đang tồn tại
Tới khi tôi được tự do
Yên lặng xuyên qua rừng cây

Tôi nhớ chúng ta vẫn thường trò chuyện
về nơi chúng ta sẽ dừng chân
Nơi có tất cả điều mà ta kiếm tìm

VÀ tôi nhớ khi những hạt giống của chúng ta nảy mầm
Bạn đã oà khóc khi bạn nhìn thấy chúng
Những chiếc lá đầu tiên chớm mọc
Tình yêu dạt dào trong mắt bạn

Bạn có thấy
Những nhành cây phủ loà xoà lên tôi
Bạn có thấy
Tình yêu bạn để lại trong tôi

Trên khuôn mặt tôi
Bạn có thấy ?

Chorus

Bởi vì bạn không trở lại
Và bạn sẽ không trở lại
No-oo.. No-oo.. No
Bạn sẽ không quay lại

Bạn sẽ không quay lại...

Mang đi hơi thở của tôi
Lấy đi đôi mắt của tôi để chúng đưa bạn trở về

Chorus x3

Nhưng bạn không quay về.
Bạn sẽ không trở lại
Vì bạn sẽ không trở lại

Tới khi tôi được tự do
Yên lặng xuyên qua rừng cây
 

×
Quay lại
Top