[Lyrics] Someday I'll Be Saturday Night - Bon Jovi

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Hey, man Im alive Im takin each day and night at a time
Im feelin like a monday but someday Ill be saturday night

Hey, my name is jim, where did I go wrong
My lifes a bargain basement, all the good shits gone
I just cant hold a job, where do I belong
Im sleeping in my car, my dreams move on

My name is billy jean, my love was bought and sold
Im only sixteen, I feel a hundred years old
My foster daddy went, took my innocence away
The street life aint much better, but at least I get paid

And tuesday just might go my way
It cant get worse than yesterday
Thursdays, fridays aint been kind
But somehow Ill survive

Hey man Im alive Im takin each day and night at a time
Yeah Im down, but I know Ill get by
Hey hey hey hey, man gotta live my life
Like I aint got nothin but this roll of the dice
Im feelin like a monday, but someday Ill be saturday night

Now I cant say my name, and tell you where I am
I want to roll myself away, dont know if I can

I wish that I could be in some other time and place
With someone elses soul, someone elses face

Oh, tuesday just might go my way
It cant get worse than yesterday
Thursdays, fridays aint been kind
But somehow Ill survive

Hey, man Im alive Im takin each day and night at a time
Yeah Im down, but I know Ill get by
Hey hey hey hey, man gotta live my life
Im gonna pick up all the pieces and whats left of my pride
Im feelin like a monday, but someday Ill be saturday night

Saturday night here we go
Some day Ill be saturday night
Ill be back on my feet, Ill be doin alright
It may not be tomorrow baby, thats ok
I aint goin down, gonna find a way, hey hey hey

Hey man Im alive Im takin each day and night at a time
Yeah, Im down, but I know Ill get by
Hey hey hey hey, man, gotta live my life
Like I aint got nothin but this roll of the dice
Im feelin like a monday, but someday Ill be saturday night
Im feelin like a monday, but someday Ill be saturday night
Saturday night __________,all right, all right
Saturday night
Này, tôi đang sống, tôi sống cùng lúc cả ngày lẫn đêm
Tôi đang cảm thấy như Thứ Hai nhưng một ngày nào đó tôi sẽ là đêm Thứ Bảy

Này, tên tôi là Jim, tôi đã sai chỗ nào
Đời tôi là một cửa hàng hạ giá, chuyện tốt đã mất hết rồi
Tôi không thể giữ nổi một công việc phù hợp
Tôi đang ngủ trong xe, những giấc mơ đã xa vời

Tên tôi là Billy Jean, tình yêu của tôi được mua bán
Tôi chỉ mới mười sáu nhưng cảm thấy già cả trăm tuổi
Cha nuôi tôi đã bỏ đi, mang theo sự trong trắng của tôi
Cuộc sống đường số chẳng tốt đẹp gì hơn nhưng ít nhất tôi cũng được trả tiền

Và Thứ Ba đang chực chờ đến với tôi
Mọi chuyện không thể tồi tệ hơn ngày hôm qua
Thứ Năm, Thứ Sáu sẽ chẳng tốt đẹp gì
Nhưng dù sao sẽ tôi cũng sẽ sống còn

Này, tôi đang sống, cả ngày lẫn đêm cùng lúc
Ừ, tôi chán nhưng tôi biết mình sẽ qua
Này, tôi phải sống cuộc đời của mình
Như tôi sẽ không có gì ngoài vận mệnh này
Tôi đang cảm giác như Thứ Hai nhưng một ngày nào đó tôi sẽ là đêm Thứ Bảy

Giờ tôi không thể nói tên tôi và nói bạn biết tôi ở đâu
Tôi muốn bỏ đi xa, chẳng biết là mình có thể không nữa

Tôi ước gì tôi có thể tồn tại vào lúc khác, nơi khác
Với một tâm hồn và gương mặt của một ai khác

Ôi, Thứ Ba đang chực chờ đến với tôi
Mọi chuyện không thể tồi tệ hơn ngày hôm qua
Thứ Năm, Thứ Sáu sẽ chẳng tốt đẹp gì
Nhưng dù sao sẽ tôi cũng sẽ sống còn

Này, tôi đang sống, cả ngày lẫn đêm cùng lúc
Ừ, tôi chán nhưng tôi biết mình sẽ qua
Này, tôi phải sống cuộc đời của mình
Tôi sẽ nhặt nhạnh mọi thứ và những gì còn sót lại của lòng kiêu hãnh của tôi
Tôi đang cảm giác như Thứ Hai nhưng một ngày nào đó tôi sẽ là đêm Thứ Bảy

Đêm Thứ Bảy đến rồi đây
Một ngày nào đó tôi sẽ là đêm Thứ Bảy
Tôi sẽ vững vàng, sẽ làm chuyện đúng đắn
Chuyện đó có lẽ không phải xảy ra vào ngày mai, cũng được thôi
Tôi sẽ không chán nản, sẽ tìm ra cách

Này, tôi đang sống, cả ngày lẫn đêm cùng lúc
Ừ, tôi chán nhưng tôi biết mình sẽ qua
Này, tôi phải sống cuộc đời của mình
Như tôi sẽ không có gì ngoài vận mệnh này
Tôi đang cảm giác như Thứ Hai nhưng một ngày nào đó tôi sẽ là đêm Thứ Bảy
Đêm Thứ Bảy [x2]

 
×
Quay lại
Top