Lời Dịch - Stand Up - Sarah Connor

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


Stand Up - Sarah Connor


Hey, hey

Don't keep apologizing
Cause everything's undone
You can never know
What nothing might become
If the only thing you do is dream
Then you're spending all your life asleep
So where's the light
When you're never trying
The tunnel never seems to end

Don't apologize
For everything you're not
You know that
Everything was nothing at the start
If you been sitting down - STAND UP
Been stuck to the ground - STAND UP
Don't apologize
When you know it's time to stop
You gotta stand up up up
Just stand up up up
Together we can stand up up up
Just stand up up up

It's never over til the final moment
You give up
Always complaining
How you're running out of luck
If the best thing you can do is dream
A dream is all you'll ever achieve
Too far from perfect
To think you're worth it
Has perfect ever been seen

Don't apologize
For everything you're not
You know that
Everything was nothing at the start
If you been sitting down - STAND UP
Been stuck to the ground - STAND UP
Don't apologize
When you know it's time to stop
You gotta stand up up up
Just stand up up up
Together we can stand up up up
Just stand up up up

So if you're better at giving up
Just keep run running runners up
And if you keep on falling
Just stand up
But if you give it the best you got
Making room for another shot
And if you end up falling just stand up

Don't apologize
For everything you're not
You know that
Everything was nothing at the start
If you been sitting down - STAND UP
Been stuck to the ground - STAND UP
Don't apologize
When you know it's time to stop
You gotta stand up up up
Just stand up up up
Together we can stand up up up
Just stand up up up
Hãy đứng lên nào


Này, này

Đừng xin lỗi nữa
Vì tất cả những gì chưa làm được,
Bạn có thể không bao giở biết được rằng
Sẽ không có gì trở thành hiện thực
Nếu điều duy nhất bạn làm chỉ là mơ ước
Sau đó bạn dành cả cuộc đời mình để nằm mơ
Nếu thế bạn sẽ không thấy ánh sáng ở đâu
Khi bạn chưa bao giờ thử cố gắng
Con đường tối tăm này sẽ không bao giờ kết thúc.

Đừng xin lỗi
Vì những gì bạn chưa làm
Bạn biết rằng
Mọi thứ đều bắt đầu từ con số không
Nếu bạn chỉ ngồi đó (hãy đứng lên nào)
Bạn sẽ mãi mắc kẹt dưới mặt đất (hãy đứng lên nào)
Đừng xin lỗi
Khi bạn biết đây là lúc để dừng lại
Bạn sẽ phải đứng lên
Hãy đứng lên nào
Cùng nhau chúng ta sẽ đứng vững
Hãy đứng lên nào

Mọi thứ sẽ không bao giờ kết thúc cho đến phút cuối cùng
Khi bạn bỏ cuộc
Bạn luôn luôn phàn nàn rằng
Sự may mắn đã rời bỏ bạn thế nào
Nếu điều tốt nhất bạn có thể làm chỉ là mơ ước
Một giấc mơ sẽ chỉ là tất cả những gì bạn đạt được
Quá khác so với sự mong đợi
Mà nghĩ bạn xứng đáng với nó
Đó là sự hoàn hảo mà bạn nhìn thấy trong giấc mơ

Đừng xin lỗi
Vì những gì bạn chưa làm
Bạn biết rằng
Mọi thứ đều bắt đầu từ con số không
Nếu bạn chỉ ngồi đó (hãy đứng lên nào)
Bạn sẽ mãi mắc kẹt dưới mặt đất (hãy đứng lên nào)
Đừng xin lỗi
Khi bạn biết đây là lúc để dừng lại
Bạn sẽ phải đứng lên
Hãy đứng lên nào
Cùng nhau chúng ta sẽ đứng vững
Hãy đứng lên nào

Vì thế nếu bạn có thể làm gì điều gì tốt hơn là từ bỏ
Hãy tiếp tục chạy lên phía trước
Và nếu bạn tiếp tục gục ngã
Hãy đứng lên
Trừ khi đó điều tốt nhất bạn có thể làm
Hãy dành một không gian cho sự mạo hiểm khác
Và nếu bạn đã ngừng rơi hãy đứng lên

Đừng xin lỗi
Vì những gì bạn chưa làm
Bạn biết rằng
Mọi thứ đều bắt đầu từ con số không
Nếu bạn chỉ ngồi đó (hãy đứng lên nào)
Bạn sẽ mãi mắc kẹt dưới mặt đất (hãy đứng lên nào)
Đừng xin lỗi
Khi bạn biết đây là lúc để dừng lại
Bạn sẽ phải đứng lên
Hãy đứng lên nào
Cùng nhau chúng ta sẽ đứng vững
Hãy đứng lên nào

 
Top