[Lyrics] Stand Back Up - Sugarland

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Go ahead and take your best shot
Let 'er rip, give it all you've got
I'm laid out on the floor, but I've been here before
I may stumble, yeah I might fall
Only human aren't we all?
I might lose my way, but hear me when I say

I will stand back up
Youll know just the moment when ive have enough
Sometimes im afraid, and i dont feel that tough
But I'll stand back up.

I've been beaten up and bruised
I've been kicked right off my shoes
Been down on my knees more times than youd believe
When the darkness tries to get me
Theres a light that just wont let me
It might take my pride, and my tears may fill my eyes
But I'll stand back up.

I've weathered all these stroms
But i just turn them into wind, so i can fly
What dont kill you makes you stronger
When I take my last breath
Thats when I'll just give up.

So, go ahead to take your best shot,
Let 'er rip, give it all you've got,
You might win this round but you cant keep me down

'Cause I'll stand back up
And you'll know just the moment when ive had enough
Sometimes im afraid and I dont feel that tough
But I'll stand back up

Youll know just the moment when ive had enough
Sometimes I'm afraid and I dont feel that tough
But I'll stand back up.
Bước lên và nhắm cho tốt
Hãy làm đi, hãy cho đi mọi điều bạn có
Tôi đã nằm chết trên đất, Nhưng trước đó tôi đã sống
Có thể là sụp đổ, phải, tôi sa sút
Chúng ta là người phàm phải không?
có thể lạc lối nhưng khi tôi nói, hãy nghe

Tôi sẽ đứng dậy
Bạn biết đó là lúc khi tôi có đủ
Đôi khi e sợ, và không cảm thấy nam giải
Nhưng tôi sẽ đứng dậy được

Khi tôi bị điều khiển, bị bóp méo
bị đá văng giầy
bị té sập nhiều lần hơn bạn tưởng đấy
Khi màn đêm cố bắt lấy tôi
Có một ánh sáng sẽ không cho phép
Nó có thể lấy đi kiêu hãnh của tôi, và nước mắt rưng rưng
Nhưng tôi sẽ đứng dậy được

Tôi sẽ vượt qua mọi bão tố
Nhưng tôi sẽ biết chúng thành gió để tôi cất cánh bay
Điều không hại được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn
Khi tôi trút hơi thở
Đó là khi tôi ngừng lại

[Lặp lại đoạn 1 đoạn 2]

-----
(*) Let 'er rip - Just do it.

 
×
Quay lại
Top