Lời Dịch - So What - Metallica

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


So what
Metallica

So fucking what!

Well, I've been to Hastings and I've been to Brighton
I've been to Eastbourne too
So what, so what
And I've been here, I've been there
I've been every fucking where
So what, so what
So what, so what, you boring little cunt

Well, who cares, who cares what you do
Yeah, who cares, who cares about you, you, you, you, you

Well, I've fucked the queen, I've fucked Bach
I've even sucked an old man's cock
So what, so what
And I've fucked a sheep, I've fucked a goat
I rammed my cock right down its throat
So what, so what
So what, so what, you boring little fuck

Well, who cares, who cares what you do
And, who cares, who cares about you, you, you, you, you

And I've drunk that, I've drunk this
I've spewed up on a pint of piss
So what, so what
I've had skag, I've had speed
I've jacked up until I bleed
So what, so what
So what, so what, you boring little cunt

Well, who cares, who cares what you do
Yeah, who cares, who cares about you, you, you, you, you, you

A-hahaha!

Yeah!

I've had crabs, I've had lice
I've had the clap and that ain't nice
So what, so what
I've fucked this, I've fucked that
I've even fucked a school girl's twat
So what, so what
So what, so what, you boring little fuck

Well, who cares, who cares what you do
And, who cares, who cares about you, you, you, you, you, you

So fucking what!
Yeah
Thì đã sao
Metallica

Mẹ kiếp, thì đã sao nào

Ồ, tao đã từng đến Hastings, tao đã từng đến Brington
Tao cũng đã từng đến Eastbourne
Thì đã sao, thì đã sao nào
Tao từng ở nơi này, tao từng ở nơi khác
Đã từng ở mọi nơi khốn kiếp
Thì đã sao, thì đã sao
Thì đã sao nào, mày chỉ là kẻ đáng ghét

Ồ, ai quan tâm, ai thèm quan tâm đến những gì mày làm?
Phải, ai quan tâm, ai thèm quan tâm đến mày

Tao đã quan hệ với nữ hoàng, tao đã quan hệ với Bach
Tao đã ngậm c... của một ông già
Thì đã sao, thì đã sao nào
Tao đã chơi cừu, tao đã đã chơi dê
Tao đã nhét con c... của mình vào cổ họ chúng
Thì đã sao, thì đã sao
Thì đã sao nào, mày chỉ là kẻ đáng ghét

Ồ, ai quan tâm, ai thèm quan tâm đến những gì mày làm?
Phải, ai quan tâm, ai thèm quan tâm đến mày

Tao đã say nơi này, tao đã say nơi khác
Tao đã phun ra cả lít nước tiểu
Thì đã sao, thì đã sao nào
Tao đã có giày trượt, tao có tốc độ
Tao đã từ bỏ mọi thứ cho đến khi tao chảy máu
Thì đã sao, thì đã sao
Thì đã sao nào, mày chỉ là kẻ đáng ghét
Ồ, ai quan tâm, ai thèm quan tâm đến những gì mày làm?
Phải, ai quan tâm, ai thèm quan tâm đến mày

A-hahaha!

Yeah!

Tao có chấy, tao có rận
Tao bị bệnh lậu và nó chẳng tốt chút nào
Thì đã sao, thì đã sao nào
Tao đã quan hệ nơi này, tao đã quan hệ nơi khác
Tao đã quan hệ với nữ sinh trung học
Thì đã sao, thì đã sao
Thì đã sao nào, mày chỉ là kẻ khốn kiếp

Ồ, ai quan tâm, ai thèm quan tâm đến những gì mày làm?
Phải, ai quan tâm, ai thèm quan tâm đến mày

Mẹ kiếp, thì đã sao nào
Phải!


 
Top