[Lyrics] Watch What Happens - Frank Sinatra

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532Let someone start believing in you,
Let him hold out his hand
Let him touch you and watch what happens
One someone who can look in your eyes,
And see into your heart
Let him find you and watch what happens
Cold, no I won't believe your heart is cold
Maybe just afraid to be broken again
Let someone with a deep love to give
Give that deep love to you,
And what magic you'll see
Let someone with a deep love to give
Give that deep love to you.
And what magic you'll see
Let someone give his heart,
Someone who cares like me
Someone who cares like me
Hãy đề ai đó tin tưởng nơi em
Hãy để anh ta đưa bàn tay ra
Hãy để anh ta chạm vào em và xem coi chuyện gì xảy ra
Một người có thể nhìn vào đôi mắt em
Và nhìn thấu cả con tim
Hãy để anh ta tìm thấy em và xem coi chuyện gì xảy ra
Lạnh, không tôi không tin con tim em lạnh lùng thế
Có lẽ chỉ e ngại phải tan vỡ lần nữa mà thôi
Hãy để ai đó cùng một tình yêu sâu sắc
Trao tình yêu sâu sắc đó cho em
Và em sẽ thấy điều kì diệu gì
Hãy để ai đó cùng một tình yêu sâu sắc
Trao tình yêu sâu sắc đó cho em
Và em sẽ thấy điều kì diệu gì
Hãy để ai đó trao cho em cả con tim
Một người nào đó quan tâm chăm sóc giống như tôi
Một người nào đó quan tâm chăm sóc giống như tôi


 
Quay lại
Top