Lời Dịch - One Day - Simple Plan

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


One day


Somtimes this house feels like a prison
That I just can't leave behind
There's so many rules
I got to follow
'Cuz you can't let go

I don't wanna hear it
And I j-j-just can't believe it
All the stupid things you say but

[Chorus]
One day
I won't take this anymore
One day
I'll be old enough
To do, to do, to do what I want to
I won't have to run away
And you won't be there to say I'm not allowed to
One day

Sometimes I wonder if you know me
Or if you just pretend to care
Tell me are you on a mission to bring me down?

I dont wanna hear it
And I j-j-just cant believe it
All the stupid things you say
But one day

[Chorus]

Go away
Don't look at me
’Cuz we're not the same
And you can't do nothing
You can say
That it's not okay
But I'm not afraid
And you can't do nothing

One day
I won't take this anymore
One day
I'll be old enough
To do, to do, to do what I want to
I won't have to run away
And you won't be there to say I'm not allowed to
One day

One Day Nananana Nanana [x4]
One Day
Một ngày nào đó

Đôi khi ngôi nhà này cứ như nhà tù vậy
Nhưng tôi chẳng thể nào bỏ nó lại
Có rất nhiều các quy tắc
Tôi phải tuân theo
Bởi em chẳng thể ra đi

Tôi không muốn nghe điều đó
Và tôi cũng chẳng thể nào tin vào
Những điều ngu ngốc mà em nói nhưng

Điệp khúc:
Một ngày nào đó
Tôi sẽ không thể chịu nổi nữa
Một ngày nào đó
Tôi đủ trưởng thành
Để làm những gì tôi muốn
Tôi không phải chạy chốn
Và em sẽ không ở đó để nói : \"Tôi không được phép\"
Một ngày nào đó

Đôi khi tôi tự hỏi mình nếu bạn hiểu tôi
Hay nếu như em giả vời quan tâm đến tôi
Nói tôi nghe có phải em có nhiệm vụ phải làm cho tôi gục ngã không?

Tôi không muốn nghe điều đó
Và tôi cũng chẳng thể nào tin vào
Những điều ngu ngốc mà em nói nhưng một ngày nào đó

Điệp khúc:
...

Hãy đi đi
Đừng nhìn tôi
Bởi chúng ta không còn là một
Và em chẳng thể làm gì đâu
Em có thể nói
Điều đó không ổn
Nhưng tôi chẳng sợ đâu
Bởi em chẳng thể làm gì cả.

Điệp khúc:
...

 
Top