Lời Dịch - Now - Steven Lee Olsen

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


It's a beautiful mystery,
How people find one another,
How we can fall in love.
And we don't know how it happens but it does.
All the pieces fit together and the world stops, yeah.
Nothing else matters.
Oh, nothing at all.


I've been wondering.
Something is coming.

It's here and now.
Yeah, my empty spaces, girl you erased them
All somehow,
And the moment I met ya
I could've bet you'd be
All that I'd ever need,

Yeah, there's nothing I'm missing now.

Yeah, there's nothing I'm missing

Now it's undeniable,
That you made me believe the unbelievable,
That you gave me the only thing
That I didn't know I didn't have.
And now it's obvious, looking back,
That I had to have you.

Now I do.

I've been waiting,
Hoping, praying.

It's here and now.
Yeah, my empty spaces, girl you erased them
All somehow,
And the moment I met ya
I could've bet you'd be

All that I'd ever need,
Yeah, there's nothing I'm missing now.

Nothing I'm missing now.

Oh, I've been wondering
When something was coming.

It's here and now.
Yeah, my empty spaces, girl you erased them

All somehow,
And the moment I met ya
I could've bet you'd be
More than I'd ever need,
Yeah, there's nothing I'm missing,
Nothing I'm missing now.
Đúng là một bí ẩn diệu kì

Người ta có thể tìm thấy một người khác như nào
Người ta có thể yêu như nào
Và chúng ta đều không biết nó xảy đến như nào nhưng nó lại xảy đến
Mọi chi tiết đều ăn khớp và cả thế giới như ngừng lại, yeah
Chẳng có gì là quan trọng cả
Oh, không thứ gì cả.

Tôi vẫn tự hỏi
Có chuyện gì sẽ đến


Ngay đây và ngay bây giờ
Yeah, khoảng không trống trải của tôi, cô bé ơi, em đã xoá bỏ chúng rồi
Không hiểu vì sao
Và giây phút anh gặp em
Anh không thể đoán được em là
Em là tất cả những gì mà anh cần
Yeah, giờ thì anh chẳng thiếu gì hết

Yeah, giờ thì anh chẳng thiếu gì hết


Thật khó mà phủ nhận rằng
Em khiến anh tin những điều khó tin
Em đã trao cho anh một thứ duy nhất
Mà anh không biết là anh không có
Giờ thì thật rõ ràng, hãy nhìn lại đi
Anh phải có được em
Anh phải có ngay bây giờ

Anh vẫn đợi chờ

Vẫn hi vọng và cầu nguyện

Ngay đây và ngay bây giờ
Yeah, khoảng không trống trải của tôi, cô bé ơi, em đã xoá bỏ chúng rồi
Không hiểu vì sao
Và giây phút anh gặp em
Anh không thể đoán được em là
Em là tất cả những gì mà anh cần
Yeah, giờ thì anh chẳng thiếu gì hết


Giờ anh chẳng thiếu gì hết

Ôi, anh vẫn tự hỏi
Khi nào thì có điều gì xảy đến.

Ngay đây và ngay bây giờ
Yeah, khoảng không trống trải của tôi, cô bé ơi, em đã xoá bỏ chúng rồi
Không hiểu vì sao
Và giây phút anh gặp em

Anh không thể đoán được em là
Em là tất cả những gì mà anh cần
Yeah, giờ thì anh chẳng thiếu gì hết.
Giờ anh chẳng thiếu gì hết.

 
Top