[Lyrics] Are U Happy Now? - Michelle Branch

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Now, don’t just walk away
Pretending everything’s ok
And you don’t care about me
And I know there’s just no use
When all your lies become your truths
And I don’t care...
yeah, yeah, yeah


Could you look me in the eye
And tell me that you’re happy now, ohhh, ohhh
Would you tell it to my face or have I been erased,
Are you happy now?
Are you happy now?

You took all there was to take,
And left with an empty plate
And you don’t care about it, yeah.

And I, I’ve given up this game
I’m leaving you with all the blame cause I don’t care, yeah, yeah yeah,

Could you look me in the eye?
And tell me that you’re happy now, oohh oohhh
Would you tell it to my face or have I been erased,
Are you happy now? Ohhh, ohhhh
Are you happy now?

Do you have everything you want?

You can get up and give everything you`ve got
You can’t run away from yourself

Could you look me in the eye?
and tell me that you`re happy now, oohh oohhh
come on tell it to my face or have i been erased,
are you happy now? Ohhh, ohhhh
are you happy now?

Would you look me in the eye?

Could you look me in the eye?
I’ve had that all I can take
And I’m about to break
Cause I’m happy now, ohhh, ohhh
Are you happy now?
Giờ đây, đừng chỉ việc bỏ đi
Giả vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn
Và anh chằng còn đoái hoài em nữa

Em biết điều đó cũng chỉ vô ích thôi
Khi mọi lời dối trá của anh thành sự thật
Em chẳng quan tâm....
yeah, yeah, yeah

Anh sẽ nhìn thẳng vào mắt em
Và nói rằng mình đang hình phúc không? oh oh
Anh có thể nói thẳng với em hay em đã bị xóa sạch rồi
Anh có hạnh phúc không?

Anh có hạnh phúc không?

Anh đã mang đến tất cả để rồi lại đem đi
Và chỉ còn lại một khoảng trống rỗng
Và anh chẳng bận tâm, yeah
Và em, em từ bỏ trò chơi này thôi
Em rời xa với tất cả mọi lỗi lầm vì em chẳng quan tâm nữa, yeah yeah....

Anh sẽ nhìn thẳng vào mắt em
Và nói rằng mình đang hình phúc không? oh oh

Anh có thể nói thẳng với em hay em đã bị xóa sạch rồi
Anh có hạnh phúc không? Ohhh, ohhhh
Anh có hạnh phúc không?

Anh đã có mọi thứ anh muốn chưa?
Anh có thể thức dậy và cho đi mọi thứ anh đã có
Anh không sao chạy thoát khỏi chính mình đâu

Anh sẽ nhìn thẳng vào mắt em
Và nói rằng mình đang hình phúc không? oh oh

Anh có thể nói thẳng với em hay em đã bị xóa sạch rồi
Anh có hạnh phúc không?
Anh có hạnh phúc không?

Anh sẽ nhìn thẳng vào mắt em không?
Anh có thể nhìn thẳng vào mắt em chứ?
Em đã có được tất cả những gì em có thể đoạt được
Và em sắp vỡ òa
Vì giờ đây em hạnh phúc, ohh ohhh

Anh có đang hạnh phúc chăng?

 
×
Quay lại
Top