Lời Dịch - Never Give Up - Yolanda Adams

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

MUSIC VIDEO


Yolanda Adams Never Give Up lyrics

Visions that can change the world trapped inside an ordinary girl
She looks just like me too afraid to dream out loud
And though it’s simple your idea, it won’t make sense to everybody
You need courage now If you're gonna persevere
To fulfill divine purpose, you gotta answer when you're called
So don't be afraid to face the world against all odds
CHORUS
Keep the dream alive don't let it die
If something deep inside keeps inspiring you to try, don't stop
And never give up, don't ever give up on you
Don't give up
Every victory comes in time, work today to change tomorrow
It gets easier, who’s to say that you can’t fly
Every step you take you get, closer to your destination
You can feel it now, don’t you know you're almost there?
To fulfill divine purpose, you gotta answer when you're called
So don't be afraid to face the world against all odds
CHORUS
Keep the dream alive don't let it die
If something deep inside keeps inspiring you to try, don't stop
And never give up, don't ever give up on you
Sometimes life can place a stumbling block in your way
But you've gotta keep the faith, bring what's deep inside your heart to light
And never give up don't ever give up on you, Don’t give up
BRIDGE:
Who holds the pieces to complete the puzzle?
The answer that can solve a mystery
The key that can unlock your understanding
It's all inside of you, you have everything you need yeahhhh
Sooooo, keep the dream alive don't let it die
If something deep inside, keeps inspiring you to try don't stop
And never give up, don't ever give up on you
Sometimes life can place a stumbling block in your way
But you're gotta keep the faith, bring what's deep inside your heart yeah your
heart to the light
And never give up Don't ever give up on you
Nooo don’t give up,
No, no, no, no don’t give up
Oh, no, no, no, no don't...give...up

Yolanda Adams Never Give Up lyrics
Sự tưởng tượng có thể thay đổi thế giới gò bó trong lòng một cô gái bình thường.
Cô ấy cũng giông như tôi, quá lo sợ khi thể hiện ước mơ của mình.
Và xem ra đó thật là những quan điểm giản đơn, nó sẽ không mang lại ý nghĩa nào cho mọi người.
Giờ bạn cần can đảm lên, nếu bạn hành thật động kiên trì.

Để hoàn thành mục đích một cách tuyệt diệu, bạn sẽ có câu trả lời khi nào bạn muốn.
Thế nên đừng lo sợ khi phải đối mặt với thể giới đầy dẫy những chắc chở này.

Chorus
Hãy nuôi dưỡng nhưng giấc mơ của bạn, đừng để nó biến mất.
Nếu có điều nào đó trong lòng truyền cảm hứng để bạn cố gắng,hãy tiếp tục điều đó.
Và đừng bao giờ từ bỏ, đừng đầu hàng chính bạn.
Đừng bao giờ từ bỏ.

Đôi khi cuộc sống có thể đặt một chương ngại vật trên con đường của bạn
Nhưng nếu như bạn vẫn giữ vững niềm tin, sẽ mang ánh sáng đến với những gì sâu thẳm trong trái tim bạn.

Mọi vinh quang rồi sẽ đến, hãy làm việc hôm nay để thay đổi tương lai.
Điều đó sẽ dễ dàng hơn, ai nói bạn không thể bay cao?
Mỗi bước đi bạn chọn, bạn làm sẽ tiến gần hơn đến mục đích của bạn.
Giờ hãy cảm nhận điều đó, bạn không biết là bạn có thể làm ư?
Để hoàn thành mục đích một cách tuyệt diệu, bạn sẽ có câu trả lời khi nào bạn muốn
Thế nên đừng lo sợ khi phải đối mặt với thể giới đầy dẫy những chắc chở này.

Hãy nuôi dưỡng nhưng giấc mơ của bạn, đừng để nó biến mất.
Nếu có điều nào đó trong lòng truyền cảm hứng để bạn cố gắng,hãy tiếp tục điều đó.
Và đừng bao giờ từ bỏ, đừng đầu hàng chính bạn.
Đừng bao giờ từ bỏ.

BRIDGE:
Ai là người nắm giữ những mảnh ghép để hoàn thành những câu hỏi bí ẩn?
Câu trả lời có thể làm sáng tỏ một điều kỳ diệu.
Đáp án đó có thể mở khóa cho những hiểu biết của bạn.
Chorus


 
Top