[Lyrics] Never Gone - Backstreet Boys

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I really miss you
There's something that I gotta say

The things we did
The things we said
Keep coming back to me and make me smile again
You showed me how to face the truth
Everythings thats good in me I owe to you

Though the distance thats between us now may seem to be too far
It will never separate us deep inside I know you are

Never Gone, never far in my heart is where you are
Always close, everyday, every step along the way
Even though for now we've got to say goodbye
I know you will be forever in my life (Yeah)
Never gone (no no no no no)

I walk alone, these empty streets
There is not a second you're not here with me
The love you gave, the grace you've shown
Will always give me strength and be my corner stone

Somehow you found a way to see the best I have in me
As long as time goes on, I swear to you that you will be

Never Gone, never far in my heart is where you are
Always close, everyday, every step along the way
Even though for now we've got to say goodbye
I know you will be forever in my life (Yeah)
Never gone (no no no no no)

Thing's gone from me
Theres one thing I believe
I believe
I will see you somewhere down the road again
Con thật sự nhớ cha
Có vài điều con cần phải nói

Những chuyện chúng ta đã làm
Những chuyện chúng ta đã nói
Cứ quay về với con và khiến con lại mỉm cười
Cha chỉ con cách đối diện với sự thật
Con nợ cha mọi điều tốt đẹp trong con

Dù cho khoảng cách giữa chúng ta giờ đây có vẻ quá xa
Nhưng nó sẽ không bao giờ chia cắt chúng ta, vì tận sâu trong lòng, con biết rằng cha...

Không bao giờ mất, không bao giờ rời xa, cha ở trong tim con
Luôn gần gũi, mỗi ngày, mỗi bước trên đường đời
Thậm chí dù cho giờ đây chúng ta phải nói lời vĩnh biệt
Con biết cha sẽ mãi mãi tồn tại trong cuộc đời con
Chẳng bao giờ mất

Con bước đi một mình trên những con đường vắng vẻ này
Chẳng có phút giây nào mà cha không ở cùng con
Tình yêu mà cha đã trao, ân sủng mà cha đã cho con thấy
Sẽ luôn cho con sức mạnh và là nền tảng của con

Bằng cách nào đó cha đã tìm ra cách nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất trong con người con
Miễn là thời gian còn trôi, con thề với cha rằng cha sẽ...

Không bao giờ mất, không bao giờ rời xa, cha ở trong tim con
Luôn gần gũi, mỗi ngày, mỗi bước trên đường đời
Thậm chí dù cho giờ đây chúng ta phải nói lời vĩnh biệt
Con biết cha sẽ mãi mãi tồn tại trong cuộc đời con
Chẳng bao giờ mất

Mọi thứ rời bỏ con
Chỉ có một điều con tin tưởng
Con tin tưởng
Con sẽ lại nhìn thấy cha ở đâu đó cuối con đường

 
×
Quay lại
Top