Lời Dịch - I Won't Hold Back - North

Musicteam

Tổ Chức
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.533
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !

[Chorus]
I won't hold back
I'm gonna move on
I'll be the best that there is yeah
I won't hold back
I've made up my mind
I'll be one of a kind
I won't hold back again
I'll do the best I can yeah
I won't hold back
You know, I won't back


Wish I could know what lies ahead
I've come so far and done what they said
But they're saying
Just listen
And you will see
That you control your life, your fate, your destiny
Forget the rules and what everyone is saying
Don't back down why don't you try to tell them
I won't back cause it's what I want to do
It's a matter of time till I show you


[Chorus]


People will want to hold you down
Take you away from what you've found
Gotta stand up, get out there, and make them see
They don't control your life, your fate, or what you'll be
Forget the rules and what everyone is saying
Don't back down why don't you try to tell them
I won't back cause it's what I want to do
It's a matter of time till I show you


[Chorus]


You've got to follow your dreams
You'll find it's meant to be


[Chorus]
[Điệp khúc]
Tôi sẽ không do dự
Tôi sẽ tiến lên
Tôi sẽ là điều tuyệt nhất vì đó nên yeah!
Tôi sẽ không do dự
Tôi nhất quyết rồi
Tôi sẽ trở nên độc nhất vô nhị
Tôi sẽ không do dự nữa đâu
Tôi sẽ gắng hết sức có thể
Tôi sẽ không do dự
Bạn biết đó, tôi sẽ không lùi bước.


Ước gì tôi biết điều gì ở phía trước
Tôi đã tiến rất xa và đã làm những gì họ bảo
Nhưng họ nói
Thì hãy lắng nghe
Rồi bạn sẽ thấy
Rằng bạn làm chủ cuộc đời, số phận và cả định mệnh của bạn
Quên các luật lệ và những gì mọi người nói đi
Đừng lùi bước, sao bạn không thử bảo với họ
Tôi sẽ không lùi bước đâu... vì đó chính là điều tôi muốn
Đó chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi tôi cho bạn thấy


[Điệp khúc]


Người ta sẽ muốn bắt bạn lệ thuộc
Kéo bạn ra khỏi những điều bạn tìm thấy
Vậy phải đứng lên, ra khỏi đó, và cho họ thấy
Họ không điều khiển được cuộc đời, số phận và ước muốn của chính bạn
Quên các luật lệ và những gì mọi người nói đi
Đừng lùi bước, sao bạn không thử bảo với họ
Tôi sẽ không lùi bước.. vì đó chính là điều tôi muốn
Đó chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi tôi cho bạn thấy


[Điệp khúc]


Bạn phải đi theo tiếng gọi ước mơ
Rồi bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc đời.


[Điệp khúc]

 
Top