[Lyrics] Faint - Linkin Park

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️


Faint

I am a little bit of loneliness a little bit of disregard
Handful of complaints but I can’t help the fact that everyone can see
these scars
I am what I want you to want what I want you to feel
But it's like no matter what I do, I can't convince you, to just believe
this is real

So I let go, watching you, turn your back like you always do
Face away and pretend that I'm not
But I'll be here 'cause you're all that I got

[Chorus]
(I can't feel the way I did before)
(Don't turn your back on me)
(I won't be ignored)
(Time won't heal this damage anymore)

(Don't turn your back on me)
(I won't be ignored)

I am a little bit insecure a little unconfident
Cause you don't understand I do what I can but sometimes I don't make
sense
I am what you never wanna say but I've never had a doubt
It's like no matter what I do I can't convince you for once just to hear
me out

So I let go watching you turn your back like you always do
Face away and pretend that I'm not
But I'll be here 'cause you're all that I've got

[Chorus]
(I can't feel the way I did before)
(Don't turn your back on me)
(I won't be ignored)
(Time won't heal this damage anymore)

(Don't turn your back on me)
(I won't be ignored)

(No)
(Hear me out now)
(You're gonna listen to me, like it or not)
(Right now)
(Hear me out now)
(You're gonna listen to me, like it or not)

(Right now)

(I can't feel the way I did before)
(Don't turn your back on me)
(I won't be ignored)

[Chorus]
(I can't feel the way I did before)
(Don't turn your back on me)
(I won't be ignored)

(Time won't heal this damage anymore)
(Don't turn your back on me)
(I won't be ignored)

I can't feel
Don't turn your back on me
I won't be ignored
Time won't heal
Don't turn your back on me

I won't be ignored
Tôi ở đây với một chút cô đơn, một chút coi thường
Đôi khi thật là bực mình nhưng tôi lại chẳng thể nào chịu nổi việc mọi người luôn thấy được những nỗi đau trong tôi
Tôi là những gì mà tôi muốn các người biết, tôi muốn các người cảm nhận được nó
Nhưng có vẻ như mọi chuyện vẫn vậy dù cho tôi có làm gì, tôi chẳng thể nào thuyết phục được các người tin rằng đó là sự thật
Bởi vậy tôi chỉ còn biết nhìn các người quay lưng ra đi vẫn như các người vẫn thường làm
Tôi quay mặt đi và cố giả vờ rằng tôi không tồn tại nơi đây
Nhưng không tôi vẫn ở đây bởi các người vẫn là tất cả những gì tôi có


Điệp khúc:
Tôi chẳng thể nào cảm thấy điều này trước đây
Đừng quay lưng lại với tôi như vậy
Các người sẽ không bỏ qua cho tôi đâu
Thời gian không thể nào chữa lành được vết thương này
Các người sẽ không bỏ qua cho tôi đâu

Tôi ở đây với một chút nguy hiểm, với một chút nghi ngờ

Bởi các người không chịu hiểu những gì tôi làm tôi chỉ làm những gì tôi có thể nhưng đôi khi tôi cũng chẳng thể hiểu nổi mình nữa
Tôi sẽ là những gì mà các người không muốn nói đến, nhưng tôi cũng chẳng cần phải nghi ngờ gì nữa cả
Nhưng có vè như mọi chuyện vẫn vậy dù cho tôi có làm gì, tôi chẳng thể nào thuyết phục được các người dù chỉ một lần để nghe những gì tôi muốn nói
Bởi vậy tôi chỉ còn biết nhìn các người quay lưng ra đi vẫn như các người vẫn thường làm
Tôi quay mặt đi và cố giả vờ rằng tôi không tồn tại nơi đây
Nhưng không tôi vẫn ở đây bởi các người vẫn là tất cả những gì tôi có


Điệp khúc:

...

Giờ hãy nghe những gì tôi nói
Ngay bây giờ hãy nghe những gì tôi nói dù thích hay không
Giờ thì hãy nghe những gì tôi nói
Ngay bây giờ hãy nghe những gì tôi nói dù thích hay không

Tôi chẳng thể nào cảm thấy điều này trước đây
Đừng quay lưng lại với tôi như vậy

Các người sẽ không bỏ qua cho tôi đâu

Điệp khúc:
...

 

×
Quay lại
Top