Lời Dịch - Gravedigger - Dave Matthews Band

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


Cyrus Jones 1810 to 1913
Made his great grandchildren believe
You could live to a 103
A hundred and three is forever when you’re just a little kid
So, Cyrus Jones lived forever

Gravedigger
When you dig my grave
Could you make it shallow
So that I can feel the rain
Gravedigger

Muriel Stonewall 1903 to 1954
She lost both of her babies in the second great war
Now, you should never have to watch your only children lowered in the ground
I mean you should never have to bury your own babies

Gravedigger
When you dig my grave
Could you make it shallow
So that I can feel the rain
Gravedigger

Ring around the rosey
Pocket full o'posey
Ashes to ashes
{Musical intro}
We all fall down

Gravedigger
When you dig my grave
Could you make it shallow
So that I can feel the rain
Oh Gravedigger

Little Mikey Carson '67 to '75
He rode his bike like the devil until the day he died
When he grows up he wants to be Mr. Vertigo on the flying trapeze
Oh, 1940 to 1992--

Gravedigger
When you dig my grave
could you make it shallow
So that I can feel the rain
Grave digger

When you dig my grave
Could you make it shallow
So that I can feel the rain
I can feel the rain
I can feel the rain
Gravedigger

When you dig my grave
Could you make it shallow
So that I can feel the rain
Gravedigger
Gravedigger
Cyrus Jones 1810 - 1913
Khiến cháu của ông tin rằng
Ông có thể sống tới 103 tuổi
103 là mãi mãi khi bạn chỉ là một đứa trẻ
Vậy là, Cyrus Jones sống mãi mãi

Người đào huyệt
Khi người đào mộ tôi
Xin hãy đào nông 1 chút
Để tôi có thể cảm nhận cơn mưa
Người đào huyệt

Muriel Stonewall 1903 – 1954
Bà mất cả hai người con trong thế chiến thứ hai
Giờ, bạn sẽ chẳng bao giờ phải trông cảnh con bạn nằm sâu dưới đất
Ý tôi là, bạn sẽ chẳng bao giờ phải chôn chính những đứa con của mình

Người đào huyệt
Khi người đào mộ tôi
Xin hãy đào nông 1 chút
Để tôi có thể cảm nhận cơn mưa
Người đào huyệt

Rải quanh những cánh hồng
Đặt đầy những vòng hoa
Tro và tro
Tất cả chúng ta cùng ngã xuống

Người đào huyệt
Khi người đào mộ tôi
Xin hãy đào nông 1 chút
Để tôi có thể cảm nhận cơn mưa
Ôi, người đào huyệt

Mikey Carson '67 - '75 bé nhỏ
Cậu đạp mải miết trên chiếc xe của mình tới khi lìa đời
Khi lớn lên cậu muốn trở thành Ngài Vertigo đu trên thanh xà
Ôi, 1940 tới 1992

Người đào huyệt
Khi người đào mộ tôi
Xin hãy đào nông 1 chút
Để tôi có thể cảm nhận cơn mưa
Người đào huyệt (x3)

 
Top