[Lyrics] Tic Tac Toe - Myta - Mỹ Tâm

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Tic Tac Toe

For a second – I was a fool – But then I figured you out
Got you guessin’ – But you don’t have a clue – Cause I’ve turned you upside

Try and run if you like – Take a left -Turn right – It’s too late – It’s in
And every move that you make is just a bigger mistake
I kind of like watchin’ while you dig your own grave

*Tic Tac Toe – Trapped you in the corner – Where you gonna go?
Tic Tac Toe – Play me any game – But this is a game that I know

Feel the panic – Loosing control – Cause you got no place to hide
Playin’ shady – Anything goes – Better watch your back this time

Try and trick me again – I’ll be one step ahead – It’s too late – It’s in vain
You can fight if you like – It’s just a matter of time
I don’t mind watchin’ when you cross that line

Repeat *

Iiiiiaiiaaaiii – What can you do? – Iiiiiaiiaaaiii – You know you will lose
Iiiiiaiiaaaiii – What can I say? It’s too late

Now you know just how I left – Cause what you give is what you get
Time is here for sweet revenge
I kind of watchin’ while you dig your own grave

Repeat * (X2)
Đã có lúc - Em thật ngốc - Nhưng rồi em đã hiểu ra anh
Bắt anh phải đoán - Mà chẳng có manh mối gì cả
Vì em làm tâm trí anh đảo lộn

Thử chạy xem, nếu anh muốn - Rẽ trái đi - Rồi rẽ phải
Muộn quá rồi - Vô ích thôi
Và mỗi bước anh đi lại thêm một sai lầm nữa
Em cũng thích ngắm anh tự đào huyệt chôn mình đấy

*Tic Tac Toe - Dồn anh vào góc tường - Anh định đi đâu nào?
Tic Tac Toe - Cứ chơi với em trò nào cũng được - Nhưng trò này thì em biết

Hoảng loạn đi - Không kiểm soát được mình nữa - Vì anh chẳng còn chỗ nào để trốn đâu
Chơi trò ẩn náu nào - Mọi thứ chuyển động - Tốt hơn anh nên để ý đằng sau

Thử lừa em một lần nữa xem - Em sẽ đi trước một bước - Muộn quá rồi - Vô ích thôi
Anh có thể chiến đấu lại nếu anh muốn - Chỉ là vấn đề thời gian thôi
Em không phiền ngắm anh vượt qua cái ranh giới đó đâu

Lặp lại *

Iiiiiaiiaaaiii - Anh làm được gì nào? - Iiiiiaiiaaaiii - Anh thừa biết là anh sẽ thua mà
Đã đến lúc cho cuộc trả thù ngọt ngào rồi
Em cũng thích ngắm anh tự đào huyệt chôn mình đấy


 

×
Quay lại
Top