Lời Dịch - Fighting For You (ft. David Archuleta) - Kristee Mays

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


You will feel the weight
Of the world
Raining down on your shoulders
You wanna run
To the shadows you know
I'm gonna bring
You the light
At the end of the tunnel

If you only let me
If you could only let me

We've disagreed
On the terms
And the road that we're taking
That doesn't mean
That we can't work it through
I know we can

I know we can
I'm on your side
So understand

You might be right
The walls are high
The sky is higher
And, yes, I know
The pain is strong

But love is stronger
Can't you see
That no matter what
I'm gonna be
(I will always be)
Fighting for you

Oooooooooh

Talk to me now

Open up
We can pick up the pieces
I'm not about
To let you fall through
I know too well
How you are
Why you think what you're thinking
I'm not gonna fade
No, I'm not going away


You might be right
The walls are high
The sky is higher
And, yes, I know
The pain is strong
But love is stronger
Can't you see
That no matter what

I'm gonna be
Fighting for you

With everything I have
Fighting for you
And I'm not holding back
Everything is on the line
And I'm willing to try

You might be right

The walls are high
The sky is higher
And yes, I know
The pain is strong
But love is stronger
Can't you see
That no matter what
I'm gonna be


You might be right
The walls are high
The sky is higher
And yes, I know
The pain is strong
But love is stronger
Can't you see
(Can't you see)
That no matter what

(No matter what)
I'm gonna be
(I'm gonna be)
Fighting for you

I'm gonna be
Fighting for you

I'll always be
Fighting for you
Anh sẽ cảm nhận thấy sức nặng
Của cả thế giới
Đè lên đôi vai mình
Anh muốn trốn chạy
Vào màn đêm anh biết
Em sẽ mang
Cho anh ánh sáng
Phía cuối đường hầm

Nếu có thể
Nếu có thể…

Ta luôn bất hòa
Trong các mối quan hệ
Và con đường ta đang đi
Chẳng còn nghĩa lý gì
Rằng ta không thể tháo gỡ
Em biết mình có thể mà

Em luôn ủng hộ anh
Nên hãy hiểu

Có lẽ anh đúng
Những bức tường thật cao
Bầu trời như thêm vời vợi
Và, vâng, em biết
Nỗi đau quá lớn
Nhưng tình yêu còn mạnh mẽ hơn

Anh không thấy sao?
Rằng em sẽ ra sao
Không quan trọng
(Em sẽ luôn)
Chiến đấu vì anh

Oooooooooh

Giờ hãy nói với em
Một cách cởi mở

Mình có thể nhặt những mảnh vụn
Em không dễ gì
Để anh thất bại đâu
Em hiểu rất rõ
Rằng anh thế nào
Anh đang nghĩ gì
Em sẽ không biến mất
Không, em sẽ không ra đi đâu


Có lẽ anh đúng
Những bức tường thật cao
Bầu trời như thêm vời vợi
Và, vâng, em biết
Nỗi đau quá lớn
Nhưng tình yêu còn mạnh mẽ hơn
Anh không thấy sao?
Rằng em sẽ ra sao
Không quan trọng

(Em sẽ luôn)
Chiến đấu vì anh

Với tất cả những gì em có
Em sẽ chiến đấu vì anh
Và em sẽ không do dự
Mọi thứ chênh vênh quá
Và em sẵn sàng cố gắng

Có lẽ anh đúng

Những bức tường thật cao
Bầu trời như thêm vời vợi
Và, vâng, em biết
Nỗi đau quá lớn
Nhưng tình yêu còn mạnh mẽ hơn
Anh không thấy sao?
Rằng em sẽ ra sao
Không quan trọng


Có lẽ anh đúng
Những bức tường thật cao
Bầu trời như thêm vời vợi
Và, vâng, em biết
Nỗi đau quá lớn
Nhưng tình yêu còn mạnh mẽ hơn
Anh không thấy sao?
Rằng em sẽ ra sao
Không quan trọng

(Em sẽ luôn)
Chiến đấu vì anh

Em sẽ chiến đấu vì anh

Mãi mãi như vậy…

 
Top